Откри се първият от веригата хосписи „Голямата къща“, който ще осигурява компетентна грижа на тежко болни пациенти, не подлежащи на активно лечение в болниците.


Не е тайна, че в здравната ни система липсва важно звено в грижите за пациента. Това се отнася особено за пациентите в терминален стадий на заболяване, нуждаещи се от палиативни грижи, но и за изпаднали в неспособност да се обслужват сами за определен период от време или въобще, изписани от лечебните заведения по клиничната пътека след оперативна интервенция или терапия на остро заболяване, след травма, преживян инфаркт или инсулт. Често състоянието на тези болни е тежко и налага отсъствие от работа на друг член от семейството, който да поеме грижите, завършването на терапията или поддържането живота на близкия.


Болните в тези случаи обаче се нуждаят от продължителен период на грижи, което не винаги е по силите да се планира от семейството. Не бива да се пренебрегва и че обгрижващият поема тежко бреме и след време най-малкото се нуждае от подкрепа и възстановяване на силите. Много често дори ангажиментите по болните надхвърлят възможностите дори на един човек, тъй като освен непосредствените за него се налага извършване на дейности по осигуряването на лечебните и други средства във връзка с назначената терапия. А знаем, че често осигуряването на лекарствата може също да е проблем...


Първият хоспис „Голямата къща“ е разположен в центъра на София, в непосредствена близост до “Сточна гара” в напълно реновирана сграда на територията на Софийския областен диспансер по фтизиатрични заболявания.


Разполага с 26 легла в 11 комфортно обзаведени стаи. По думите на управителя д-р Веселин Колчаков, обстановката в хосписите е близка до уюта на дома с цел болните да се чувстват по-комфортно, а служителите на хосписа са в денонощна връзка с близките и роднините на пациентите.


“Голямата къща” разполага с всички възможности за денонощно обгрижване на тежко болни и неподвижни пациенти и по домовете. В допълнение към това, предлага консултации със специалисти от всички области, рехабилитация, физиотерапия, социални услуги, изпълнение на предписаната терапия включително набавяне на необходимите лекарства и консумативи, административна помощ.


Друга специализирана услуга е т.нар. "градина за възрастни", която позволява на пациентите да бъдат през деня в рамките на хосписа под медицинско наблюдение.


Д-р Веселин Колчаков е специалист по "Вътрешни болести" и "Гастроентерология" със стаж в Университетската болница “Св. Иван Рилски”.


В София около 400 души с онкологични заболявания месечно се нуждаят от целодневно наблюдение и обгрижване, показват данни от Анализа "Хосписите в Бълтария и Европейския съюз", изготвен с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество”, а това са само една малка част от пациентите, нуждаещи се от хосписна грижа, наред с болните от Алцхаймер, страдащите от психиатрични заболявания и др.В момента нито една болница в България не приема пациенти в последен стадий на заболяването, освен за спешна процедура или за обезболяваща инжекция. По линия на НЗОК има само една клинична пътека, според която всеки пациент има право на престой в болница за 20 дни в рамките на 6 месеца, а стойността на пътеката е 51 лв. на ден.  В същото време изискванията към лечебните заведения по тази пътека са изключително високи. Сред тях са наличието на огромен брой специалисти - онколози, анестезиолози, реанимация, както и на разнообразна медицинска техника. Това е и основната причина НЗОК да не сключва договори с хосписите. С влизането в сила на настоящия Рамков договор на практика не е предвидена възможност НЗОК да финансира палиативните грижи за пациентите в напреднал стадий на заболяване.Домовете за стари хора също не са решение. Те не приемат тежко болни пациенти, тъй като не могат да осъществяват квалифицирано медицинско наблюдение.


Предстои изграждане на хосписи от веригата "Голямата къща" в други градове на страната, както и откриване на профилирани според типа заболяване на пациентите.