Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли жалбата срещу консорциум „Детско здраве“, определен от здравния министър за победител в конкурса за строеж на Национална детска болница, предаде БНР.


Изборът на Здравното ведомство за изпълнител на инженеринговата поръчка за национална многопрофилна детска болница в София беше обжалван пред Комисията за защита на конкуренцията от класирания на второ място участник - консорциум „Детска болница-София“. Те оспорват издаденото от възложителя решение като незаконосъобразно, неправилно и необосновано и молят Комисията да отмени обжалвания акт. 


Комисията за защита на конкуренцията реши, че „допуска предварително изпълнение на решението на министъра на здравеопазването за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет изграждане на Детска болница, като това се налага за предоставяне на адекватна, своевременна и висококвалифицирана здравна помощ на малолетни и непълнолетни пациенти и да се предоставят комплексни медицински услуги за деца“.На 17 ноември бе публикувано решението на здравния министър за избор на изпълнител на оспорваната обществена поръчка и на първо място беше класиран консорциум „Детско здраве“, състоящ се от свързани компании с водещ партньор „Главболгарстрой“. Оферираната  от него цена е в размер на над 77 млн. лева. Определението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.


Припомняме, че министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписа решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ през лятото на 2019 г. 


Очакванията на Министерството на здравеопазването бяха през есента на 2019 г. да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на Националната многопрофилна детска болница, но поредица от жалби забавиха процеса. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат.


Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти в обществената поръчка възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС.