Доц. д-р Асен Златев е роден през 1946 г. в гр. Добринище, област Благоевград. През 1973 г. завършва Софийския медицински факултет. Притежава специалност по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия. Повече от 20 години ръководи Клиниката по неспецифични белодробни болести към СБАЛББ „Св. София”. Специализирал е в Русия, Швеция и Англия. 


В периода 29.12.2005 - 07.10.2009 г. е бил изпълнителен директор на Александровска болница.

 


"Доцент Златев бе дълбоко уважаван човек и лекар, който безрезервно и с чест отстояваше ценностите на лекарската професия и бе пример за младите поколения медици със своята всеотдайност, човечност и професионализъм.

 

Всички ние ще го запомним като един от най-добрите мениджъри на Александровска болница и като човек на дълга, волята и честта", написаха неговите колеги.

 

Поклон пред паметта му!