Всяка година на 1-ви декември отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ - човешкият имунодефицитен вирус (от англ. ез. “Human Immunodeficiency Viruses”). Инфекцията в напреднал стадий води до СПИН (Синдром на придобитата имунна недостатъчност). 

 

Тази година Денят се провежда под надслов „Да премахнем неравенството. Да спрем СПИН. Да спрем пандемиите“ ( “End inequalities. End AIDS. End pandemics.”)


 

Без ясни и своевременни действия против неравенството, светът рискува да не изпълни Целите си за устойчиво развитие до 2030 г.1, в които е включена и борбата срещу вируса на СПИН.  Изпълнението на 17-те стъпки ще помогне за излизането както от продължителната пандемия на COVID-19, така и от социалната и икономическата криза. Категорична е Организацията на обединените нации. 

 

Глобалната стратегия за СПИН 2021–2026 г.: „Да премахнем неравенството. Да спрем СПИН“ (​​Global AIDS Strategy 2021-2026 — End Inequalities. End AIDS.)2 и Политическата декларация за СПИН, приета на среща на високо равнище на Организацията на обединените нации за СПИН през 2021 г., прекратяват неравенствата в основата си.

 

Синдромът на придобита имунна недостатъчност е открит за първи път през 1981 г. Четиридесет години по-късно, той все още е заплаха за човечеството. Разделението на обществото, неравенството и незачитането на човешките права превърнаха ХИВ в причина за глобална здравна криза. Пандемията от COVID-19 изостря неравенствата и трудностите при предоставянето на здравни услуги, което е предизвикателство за много хора, живеещи с ХИВ.

 

По данни на Световната здравна организация близо 38 млн. души в света живеят със СПИН, като броят на ново инфектираните лица през 2020 г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 680 000. В световен мащаб през 2020 г. близо 73% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. В България общо 1 936 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, а 1 910 (99%) от тях получават антиретровирусна терапия.

 

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

 

От 1986 г. до 19.11.2021 г. в България са регистрирани общо 3 702 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2021 г. са открити нови 219 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства - 6.1:1 (86% мъже и 14% жени).

 

По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. Близо 93% от новите случаи с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (45% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 48% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 5.5% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

 

Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. (36%), следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24% и 40-49 г. – 22%. 58% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.

 

По предварителни данни в страната над 182 811 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината.

 

Географското разпространение показва, че по-голямата част от ново инфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София град – 34% (75 лица), в Област Варна – 11% (24 лица), Пловдив – 9% (20 лица), Бургас – 6% (14 лица), Пазарджик – 4% (9 лица), Враца, Русе и Ст. Загора – 3% (6 лица) и в останалите под 3%.

 

България остава страна с ниско разпространение на ХИВ - честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население за България е 2,9 през 2020 г., а зa сравнение - средният показател за страните от ЕС е 3,3.

 

През 2021 г. Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН за периода 2021-2025 г., която продължава дейностите по превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално предавани инфекции, чрез които ще се осигури устойчивост в борбата с ХИВ и сексуално предавани инфекции в страната.

 

Източници: 

1. https://www.unaids.org/en/AIDS_SDGs. 

2. www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-AIDS-strategy-2021-2026_en.pdf

3. https://www.un.org/en/observances/world-aids-day