120 млн. души в Европа страдат от артритни заболявания. Изчислено е, че за социални и здравни разноски на засегнатите се отделят 240 млрд. евро годишно. 

 
Сред най-често срещаните артритни заболявания са остеоартрит, ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, подагра. Поради липсата на официална статистика, не е ясно колко българи са засегнати от тези заболявания. По неофициални данни от болест на Бехтерев у нас страдат около 30 хил. души, от ревматоиден артрит - около 70 хил. 
 
Проблем за артритно болните е недостигът на медицински специалисти. За над 100 хил. болни се грижат само 82 ревматолога, които са работят предимно в големите градове. В няколко области на страната няма нито един ревматолог, като Монтана, Силистра, Кюстендил, Габрово, Благоевград, Кърджали. Липсата на специалисти затруднява диагностицирането и проследяването на хората с артритни заболявания в тези райони.
 
На 12 октомври се отбелязва Световният ден за борба с артртита. Инициативата се провежда от 1996 г. 
NEWS_MORE_BOX
 
Идеята на Световния ден е подобряване на информираността за артритните заболявания и за проблемите, с които се сблъскват засегнатите от тях. Целта е и да се повлияе на отговорните институции при взимането на решения, отчитайки трудностите, пред които са изправени хората с ревматични и мускулно-скелетни заболявания и мерките, които трябва да се вземат за преодоляването им.
 
Физическата активност е от особено значение за хората с ревматични и мускулно-скелетни заболявания. Затова, по повод Световния ден за борба с артрита 2011/2012 Европейската лига за борба с ревматизма провежда кампания “С движение към подобрение”. Желаещите да се включат в инициативата могат да го направят, като се снимат, махайки с ръце. По този начин те изразяват подкрепата си за хората с артритни заболявания.
 
България се включи активно в кампанията и е на четвърто място по брой махащи хора, които са съпричастни със страдащите от артрит. 
 
Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България и Българското сдружение на болните с болест на Бехтерев отбелязват Световния ден за борба с артрита с танци, в унисон с кампанията “С движение към подобрение”.