Днес отбелязваме Европейския ден на Единния номер за спешни повиквания 112. По идея на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа, 11 февруари е обявен за ден на 112 и се отбелязва официално в страните-членки на съюза, включително и в България.


На специално събитие у нас директорът на Дирекция „Национална система 112” Цветомир Цеков съобщи, че модернизацията на телефона за спешни повиквания, която тече вече трета година, ще осигури възможност за ефективно комуникиране и ще допринесе за повишаване на общественото доверие.


“С въвеждането на услугата се въведоха новите технологични системи, които помогнаха да се оптимизират системите. Въведохме работа с единен електронен картон, където всичко служби ще получават необходимата информация. Нов начин на въвеждане на повикванията. Новата система ще запази всички съществуващи и ще позволи въвеждането на нови функционалности и услуги - видео, текст в реално време, следващо поколение eCall, въвеждане на Reverse 112”, обясни Цеков пред Агенция „Фокус”.Puls.bg припомня, че в края на 2019 г. държавата обеща, че нова модерна платформа за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, ще замени старата от 2020 г. Последно поколение eCall, с равен достъп за всички граждани, а не както бе досега само за хората със слухови и говорни увреждания, както и точно местоположение на инцидента и обаждащия се, са сред основните акценти в проекта, разработван от Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването.


Нововъведенията се налагат защото софтуерно приложение на автоматизираната информационна система на 112 е остаряло и от началото на 2021 г. няма да се поддържа от доставчика. „Това ще доведе до спиране на услугата, гарантираща непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи, с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им и в определени ситуации би застрашило националната сигурност“, съобщиха тогава от МВР.


Основните цели на новата платформа на Единен европейски номер за спешни повиквания 112 са да се осигури локализация на повикващия, трансграничен достъп на повиквания до спешния телефон и обезпечаване възможността за взаимна комуникация между европейските спешни центрове и службите за спешно реагиране. Голямата промяна е обслужването на чуждо-езикови обаждания, въвеждане на Reverse 112 (системи за масово оповестяване и връзката им със 112), както и достъп до 112 от онлайн платформи като Skype и Viber.


Към момента у нас телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код, а услугата е денонощна и безплатна.