С нова услуга, която ще може да приема и предава на сигнали, постъпили на спешния телефон от хора със слухово или говорно увреждане отбелязваме Европейския ден на телефон 112. Новата опция ще работи чрез приложение за смарт-устройства и специален интернет портал.
Националната система 112 днес включва шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефон 112, които са изградени във всеки от районите за планиране, определени със закона за регионалното развитие – София, Русе, Монтана, Бургас, Кърджали и Варна. Пилотният образец на телефон 112 стартира през юли 2007 г. в столицата.


За 11 години на телефон 112 са приети десетки милиони обаждания, от които едва една трета са реални спешни ситуации. По данни на МВР през 2018 г. в националната система 112 са приети 3 663 790 повиквания, от които 1 918 861 с конкретни искания на граждани за оказване на помощ (реални сигнали). Въпреки честите злоупотреби със спешния телефон в последната година се забелязва тенденция за намаляване на броя на приетите повиквания - 10% по-малко през 2018 г. спрямо 2017 г. Същевременно намалява броят на регистрираните сигнали - с 3% за 2018 г. спрямо предходната година, което е в следствие на намаляващия брой повторни повиквания за един и същи инцидент.


През 2018 г. лично зам. здравния министър Бойко Пенков обеща внедряването на нов софтуер, с който сигналите на телефон 112 ще достигат до Спешна помощ за секунди. Новият хардуер ще позволява да бъдат приемани до 3000 обаждания към системата по едно и също време. В момента сигнал при спешен случай се подава на телефон 112 , на който се провежда разговор с оператор. След това сигналът се препраща към Бърза помощ, откъдето изпращат линейка и екип на място. Сумарно това отнема 2-3 минути, а с новия хардуер, сигнал в Спешна помощ ще бъде подаван в рамките на 5-10 секунди.За десет години на тел 112 са приети над 44 милиона обаждания, всеки оператор приема средно около 200 обаждания на ден.