Отбелязваме Деня на родилната помощ по стар стил на 21-ви януари. Като български празник, той още се нарича Бабинден и е посветен на акушерките, призвани да оказват квалифицирана помощ на родилките. 

 

Към настоящия момент според официалната статистика в публичното пространство акушерките в България са 3 500


 

По данни на Световната здравна организация (СЗО) медицинските сестри и акушерките представляват близо 50% от световната работна сила в здравеопазването. За съжаление, в световен мащаб е осезаем техният недостиг, като той е най-сериозен в Югоизточна Азия и Африка . 

 

Глобалното население ще се нуждае от допълнителни 9 милиона медицински сестри и акушерки до 2030 г., ако желае да изпълни третата си цел от Плана за устойчиво развитие, смятат от СЗО. Тя се изразява в гарантиране на добро световно здраве, като част от целите включва:

 

  • До 2030 г. да се намали глобалният коефициент на майчина смъртност до по-малко от 70 на 100 000 живородени.
  • До 2030 г. да се сложи край на предотвратими смъртни случаи на новородени и деца под 5-годишна възраст, като всички страни се стремят да намалят неонаталната смъртност до поне до 12 на 1000 живородени и смъртността под 5 години до поне 25 на 1000 живи раждания.

Акушерките често са първият, а понякога и единственият здравен специалист, с който семействата се срещат в деня на раждането на тяхното дете. Затова и качеството на родилните грижи е жизненоважно.

 

Акушерките, като част от местната общност, познават нуждите на своите пациенти и техните семейства. Това им помага в предоставянето на ефективна и адекватна грижа. 

 

Медицинските сестри и акушерките имат значителен принос за изпълнението на ангажиментите, поети в Декларацията от Астана за първична здравна помощ от 2018 г.

 

Докладът на Комисията на високо ниво на ООН за здравна заетост и икономически растеж заключава, че инвестициите в образование и създаване на работни места в здравния и социалния сектор водят до тройна възвръщаемост на подобрени здравни резултати, глобална здравна сигурност и приобщаващ икономически растеж.

 

В световен мащаб 70% от здравната и социалната работна сила са жени в сравнение с 41% във всички сектори на заетостта. Медицинските и акушерските професии представляват значителен дял от женската работна сила.

 

Български празник, български обичаи

 

Баби ли празнуват Бабинден?

 

Отбелязваме, че “баба”, в контекста на Бабинден, не означава по-възрастна жена, имаща внуци. Понятието е използвано още във времето, в което жените са раждали в домовете си. Когато раждането се пренася постепенно в болници, възниква и думата “акушерка”.

 

Образованата акушерка е въведена като длъжност в България още през 19-ти век. Известен преходен период от време в България акушерката е обслужвала раждащите жени у дома им или на мястото, където е започнало раждането. След Втората световна война става задължително раждането да се осъществи в болнично заведение.

 

Родилна грижа в три стъпки

 

След като новороденото се появи на бял свят, то бива изкъпано от “бабата”. Банята е съпровождана с благословии, намазване на децата с мед и масло. След това следва угощение у дома на бабата. В някои селища на България се правело и влечугане (обредно къпане на бабата в река).

 

Източници: 

1. Актуализиране на данните за броя, заетостта и териториалното разпределение на акушерките в България | Алианс на българските акушерки | Блог | 01.11.2021 г.

2. Nursing and Midwifery | World Health Organization | Facts Sheets | 09.01.2020

3. Good Health and Well-being | United Nations Development Plan