В благодарствено писмо, генералният директор на Българският червен кръст проф. д-р Красимир Гигов и председателят акад. Христо Григоров, д-р х. к., отправиха сърдечни благодарности към доброволците, членовете и служителите на БЧК. 


Във връзка със 143-тата годишнина от създаването на БЧК с благодарствени думи бяха удостоени всички, които дават усилията си за обединяване на хората да извършват най-хуманната за човечеството. Мисия, пряко свързана с живота, здравето и достойнството на всеки човек в нужда. 

 


“Всеотдайността ви при осъществяване на всички червенокръстки дейности, в т.ч. и тези, свързани с пандемията, са доказателство, че взаимопомощта, добротворството и милосърдието са сред най-висшите човешки добродетели, които се оказват по-силни от страха пред болестта и неизвестното.”, написаха на сайта.

 

“Благодарим ви за проявената обществена ангажираност и всеотдайна работа в тези неимоверно тежки условия и ви уверяваме, че можете да бъдете горди с постигнатото и извършената огромна хуманитарна дейност, в полза, както на отделните хора и общности, така и на страната, като цяло!”, отбелязаха проф. д-р Гигов и акад. Григоров.

 

Българският червен кръст оказва социално-здравна помощ и грижи на уязвимите хора, провежда хранителни програми, отдава психосоциална подкрепа. Наскоро БЧК отбеляза и 100 години от създаването на своята младежка организация и нейния значим и приобщаващ принос.

 

Началото на първото българско дружество на Червения кръст се поставя на днешни 25 октомври 1878 г. в Сливен, като основната му дейност е да помага на ранени и болни след войната. 

 

По-късно се създава болницата “Червен кръст“, училището за милосърдни сестри.

 

На 20 септември 1885 г., след Съединението на България на 20 септември 1885 г., утвърдена с указ на княз Александър Батенберг, е създадена Националната организация на Българския червен кръст. 

 

Само месец по-късно, на 20 октомври БЧК получава писмено признание от Международния комитет на Червения кръст в Женева. Създава се обширна мрежа сред окръзите в страната.

 

Първата изява на Червенокръсткото дружество е по време на Сръбско-българската война (1885 – 1886 г.), където оказва помощ на ранените и спомага за размяната на военнопленници. През 1894 г. оказва помощ на пострадалите от Пожара в Котел. За първи път оказва помощ зад граница на Гръцкия червен кръст през 1897 г.

 

Днес БЧК е най-голямата обществена хуманитарна структура в България, която помага на обществото и страдащите, в съответствие с традиционния за нашия народ фундамент от хуманитарни ценности. 

 

Организацията има значимо място, също, за създаването на Съюза за защита на децата и Бързата медицинска помощ, за организираното кръводаряване у нас и за масовото обучение на населението по първа помощ, създаването на санитарната авиация, разширяване на дейностите с планинското и водно спасяване и формиране на специализираните им структури.