Много хора биха искали да знаят до каква степен и колко дълго антителата, които са изградили след ваксиниране или прекаран коронавирус, могат да ги защитят.

 

На този етап обаче минималното ниво на антитела, което може да осигури защита от инфекция с COVID-19, все още не е известно, посочват от здравното министерство.


 

Колко вида са тестовете за антитела?

 

Определянето на титъра на антителата чрез тестове зависи от чувствителността на приложения тест. Тестовете за антитела могат да се разделят най-общо на две групи:

 

  1. Бързи (10-15 мин.) качествени имунохроматографски тестове;
  2. По-бавни (няколко часа) полуколичествени ензимно-свързани (ELISA) и хемилуминисцентни (CLIA) серологични тестове.

 

Антитела с неутрализиращ капацитет

 

Тестовете и от двете групи откриват антитела от клас IgM, IgG, или и двата вида едновременно, а някои откриват и антитела от клас IgA. Не всички антитела обаче притежават активност, която неутрализира инфекциозните свойства на вируса.

 

Неутрализиращата активност на антителата се определя чрез вирус-неутрализираща реакция, която в случая на SARS-CoV-2 се извършва в специализирани лаборатории, работещи в 3-то ниво на биологична безопасност.

 

Разработени са и сурогатни вирус-неутрализиращи тестове, които позволяват работа и в по-ниското 2-ро ниво на биобезопасност.

 

Трябва да се има предвид, че реактивността и свързващата активност на антителата не корелира с неутрализиращата им активност, а неутрализиращата им активност не е равна на имунитет.


Хуморален имунитет и минимално ниво на антитела

 

Минималното ниво на антитела, осигуряващо защита от инфекция, все още не е известно. Не е известно и каква част от установените засега антитела са с вирус-неутрализираща активност.

 

Няма и единно становище за минимален защитен титър на антителата след ваксиниране. Освен това не всички антитела, определяни с наличните търговски китове, притежават неутрализираща активност.

 

Към момента няма и изискване за минимален титър на антитела, за да се приложи ваксина. Според експертите след преболедуване първата доза от ваксината може да се приложи от 3 до 6 месеца след възстановяването от COVID-19.

 

От здравното министерство уточняват, че хуморалният имунитет не е единственото ниво на защита при инфекция със SARS-CoV-2.

 

Клетъчен имунитет и COVID-19

 

Клетъчният имунитет допринася за бързо изчистване на вируса при повторна инфекция, но дълголетието и диференциацията на специфичните за SARS-CoV-2 клетки на паметта все още са неясни.

 

Данните от проучване, анализиращо SARS-CoV-2 CD4 + и CD8 + Т-клетъчни отговори при пациенти с реконвалесцентен (възстановителен) период на COVID-19 до 317 дни след появата на симптомите, установяват, че Т-клетъчните отговори на паметта се поддържат по време на периода на изследване, независимо от тежестта на COVID-19.

 

Анализите показват устойчива полифункционалност и способност за пролиферация на Т-клетки, специфични за SARS-CoV-2. Сред специфичните за SARS-CoV-2, CD4 + и CD8 + Т-клетки, делът на клетките, подобни на стволови Т-клетки на паметта се увеличава, достигайки максимум приблизително 120 дни след началото на симптомите на заболяването.

 

Според проучването специфичните за SARS-CoV-2 Т-клетки са дълготрайни след възстановяване от COVID-19, като по този начин подкрепят осъществяването на програми за ваксинация като мярка за COVID-19 контрол, посочват от здравното министерство.

 

Източник:

https://coronavirus.bg/bg/news/2197

https://coronavirus.bg/bg/news/2195