От днес, 7 юни, болниците могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за справяне с пандемията от ковид-19.

 

Критериите за кандидатстване, изготвени от Министерството на здравеопазването, са разделени в три категории. Те официално ще бъдат изпратени на лечебните заведения днес.


 

Изискването е в срок до 21 юни болниците, които отговарят на критериите и желаят да бъдат включени в проекта, да изпратят своя отговор до здравното министерство.

 

Процедурата „Мерки за справяне с пандемията“ е по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Конкретен бенефициент е Министерството на здравеопазването, като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство с общини и общински лечебни заведения.

 

Общият бюджет по процедурата е над 129 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектните предложения от страна на Министерството на здравеопазването е 29 юли.

 

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване на капацитета на болничната мрежа за справяне с пандемии чрез реконструкция и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с ковид-19 към болници.

 

Средствата по проекта ще се използват и за осигуряването на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с ковид-19.

 

Апаратурата ще включва апарати за подпомагане на дишането, пациентски монитори, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори, болнични легла и легла за интензивна грижа с постелъчен болничен инвентар.

 

Предвидено е и внедряването на телемедицина, за да могат да се намалят контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

 

Ще се финансират също така и мерки за повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на ковид-19.

 

Основна цел на всички дейности по процедурата е да се подготви здравната система за евентуални бъдещи епидемични ситуации.

 

Инвестициите по процедурата са по линия на инструмента REACT-EU.

 

Към момента у нас в болница са настанени 2 619 души с доказана коронавирусна инфекция. От тях 293-ма се намират в интензивни отделения или клиники.