Аптеките в България продават над 2,5 милиона лекарства с рецепта за една седмица. Едва 45% от тях биват отписани от националната Система за верификация на лекарствата.

 

Други държави в Европа са постигнали 100% активност на аптеките - показател, който се измерва с броя на верифицираните опаковки, отнесен към общия обем отпуснати по рецепта лекарства.


 

Затова основният приоритет на Системата за верификация през 2023 г. е да се повиши активността на аптеките до средните нива за Европа от 67%. Това заяви изпълнителният директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) Илиана Паунова.

 

99% от аптечната мрежа в България е свързана със Системата за верификация на лекарствата. В този процент влизат обикновените и болничните аптеки и търговците на едро. 

 

Въпреки това почти половината от лекарствата не биват отписани от Системата. Необходими са продължително мониториране и предписания за корективни действия отстрана на компетентния контролен орган - Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), категорични са от БОВЛ.

 

През 2022 г. е направен одит по информационна киберсигурност в аптечната мрежа. Организацията за верификация на лекарствата у нас, Министерството на здравеопазването и ИАЛ през 2022 г. разработват и публикуват изменения и допълнения в Наредба № 39 за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика, с които се регламентират случаите, в които търговците на едро трябва да дезактивират кода на лекарствата в съответствие с чл. 23 от Делегирания регламент (ЕС) 2016/161.

 

Какво представлява идентификационният код на лекарствата?

 

Всяко лекарство, отпускано с рецепта, притежава уникален идентификационен код и средство срещу подправяне, поставени от производителя. Преди да получим медикамента от аптека е необходимо фармацевтът да сканира опаковката му, за да дезактивира въпросният код.

 

Основната цел на верификацията на лекарствата е защита на пациентите чрез гарантиране на автентичността на лекарствените продукти и предпазване от закупуване на фалшифицирани лекарства.

 

Процесът започва във всички страни в Европейския съюз официално на 9 февруари 2019 г. в изпълнение на Европейска директива за борба с фалшифицираните лекарства 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.

 

От 2019 г. всички опаковки на лекарства, отпускани с рецепта, задължително се произвеждат с уникалния код. Така се гарантират произходът и качеството им по цялата верига на лекарствоснабдяването.

 

Ако е установена нередност, Системата за верификация на лекарствата у нас изпраща сигнал към Европейския хъб, където са регистрирани кодовете на всички произведени опаковки.

 

Единната система за верификация на лекарствата функционира в сътрудничество между Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO) и 29-те национални организации.