Мобилни екипи на Регионалните здравни инспекции, Центровете за спешна медицинска помощ и някои лечебни заведения продължават да ваксинират трудноподвижните граждани и лицата, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони при желание от тяхна страна. 

 

Актуална информация за дейността на имунизационните пунктове на територията на съответната област се публикува на интернет страниците на РЗИ.


 

Имунизационните пунктове за ваксинация против Covid-19 в лечебни заведения и регионални здравни инспекции продължават да функционират и след отпадане на извънредната епидемична обстановка.

 

Към 1 март 2022 г. са имунизирани общо 25 604 трудноподвижни граждани и лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, като информацията се събира ежемесечно. 

 

Най-голям е броят на имунизираните от мобилни екипи в област Бургас – 5 648 граждани, от които 4 055 са трудноподвижни, а 1 593 – лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони.  На територията на Столичната РЗИ са ваксинирани 1 860 трудноподвижни лица.

 

В Софийска област имунизирани са 1667 лица. На територията на област Велико Търново с ваксини срещу Covid-19 са имунизирани 141 трудноподвижни граждани и 1 583 жители на труднодостъпни населени места. В област Стара Загора ваксини срещу коронавирусната инфекция са поставени на 1 698 желаещи.

 

В област Благоевград ваксини срещу Covid-19 са поставени на 1111 граждани. За област Варна – имунизирани са 1275 души, от които 374 трудноподвижни граждани и 901 лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони. 

 

В област Хасково ваксини срещу коронавирусната инфекция са поставени на 842 желаещи. За област Силистра броят им съответно е 909. В област Сливен са ваксинирани 814 лица. В област Перник ваксини срещу Covid-19 са поставени на 672 трудноподвижни граждани и лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони.

 

На територията на област Ямбол са ваксинирани 739 трудноподвижни лица. 625 са имунизираните лица в област Кърджали.

 

602 трудноподвижни граждани и 114 лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони са ваксинирани срещу Covid-19 в област Кюстендил. В област Русе ваксини са поставени на 542 граждани, в област Търговище – на 566 граждани, в област Враца – на 446 граждани.

 

Желаещите да бъдат имунизирани срещу коронавирусната инфекция и попадащи в съответните категории граждани могат да се свържат със съответното РЗИ, за да бъде планирана ваксинацията им от мобилен екип на здравната инспекция, на ЦСМП или на лечебно заведение, според създадената в областта организация.

 

Информация за възможностите за ваксинация на трудноподвижни хора и живеещи в отдалечени райони е достъпна на сайта на информационната кампания „Плюс мен“ на Министерството на здравеопазването за ползите от ваксините и ваксинацията срещу Covid-19.