При осиновяването на деца на възраст от 2 до 5 години българките вече имат право да ползват отпуск по майчинство за една година.

 

Това регламентират новите законодателни мерки в Кодекса за социално осигуряване, обнародвани в днешния брой на "Държавен вестник", научи Puls.bg.


 

Регламентира се възможността отпускът да се ползва от осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за предаване на детето за осиновяване и декларация, с която се удостоверява съгласието на осиновителката за това.

 

Така майката осиновителка ще може да се възползва от платения отпуск по майчинство, но не по-късно от навършване на петгодишна възраст на детето.

NEWS_MORE_BOX

 

За времето на платения отпуск тя ще получава месечно обезщетение от 90% от работната си заплата.

 

Досега осиновителите имаха право да ползват платен отпуск.

 

Основната цел на измененията в Кодекса за социално осигуряване е да стимулира процесът на деинституционализация и осиновяване в България.

 

Всяка година около 150 български семейства стават дом за изоставени деца от 2 до 5 години. А всяка година у нас има близо 600 осиновявания на деца от различна възраст.

 

Тепърва управляващите обещават ще помислят и как по-лесно да се случва процедурата.