Осем молби одобри на последното си заседание Общественият съвет към Фонда за лечение на деца, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

 

Три са одобрените деца за финансиране на лечение в чужбина. За Германия заминава 9-месечно дете с онкологично заболяване. Други две деца със заболяване на опорно-двигателния апарат ще се лекуват в Австрия.

 

Две деца са одобрени от Фонда за доплащане на лечение в чужбина. Те ще заминат за Германия за лечение на вродена аномалия на отделителната система.

 


Три деца ще бъдат финансово подпомогнати при лечението им в България, съгласно Правилника за дейността на Фонда. Две от тях са със заболяване на опорно-двигателния апарат, а третото е с диагноза „Състояние след бъбречна трансплантация Хепатитис хроника-тип В”.
 

 

За две заявления не бяха взети окончателни решения предвид необходимите допълнителни уточнения, които трябва да се извършат, съответно с болничното заведение и с профилни медицински специалисти.

 

Сумата по одобрените на заседанието 8 молби възлиза на 82 750 лв.
 

 

От началото на 2010 г. Общественият съвет на Фонда е утвърдил 164 заявления за организационно и финансово подпомагане лечението и диагностиката на деца.