200 ученици на възраст между 14 и 18 години се изучават за обучители на връстници по превенция срещу ХИВ и СПИН в специална тематична лятна школа към Националния детски екологичен комплекс "Ковачевци". Това е деветата по ред лятна школа, инициирана по програма за превенция и контрол на опасното заболяване на здравното министерство. Обучението се осъществява чрез финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Програмата на обучение засяга превенция от ХИВ на фона образоване на тема сексуално и репродуктивно здраве. Младежите се запознават на достъпен език с методи на контрацепция, избягване на сексуално-предавани инфекции. Специален фокус се поставя върху формирането на толерантност към различието.  

Идеята на инициативата е чрез подхода връстници учат връстници да се постигне по-висока здравна култура непосредствено сред младите.

Школата се води от 40 педагози и представители на неправителствени организации, които работят предимно с млади хора в риск, както и 18 обучители. Знанията се придобиват под формата на ролеви игри и дискусии.

Досега по програмата са подготвени над 1200 младежи, които успешно прилагат придобитите знания на практика на местно ниво. Всички те са част от Национална мрежа от обучители на връстници в рамките на Международната Y-PEER мрежа.