Още 20 млн. лв. да бъдат заделени за здравеопазване в бюджета за 2013 г., настоява министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Тя коментира, че има възражения по представения проектобюджет за следващата година. 

 
Здравният министър уточни, че са необходими повече средства за Фонда за лечение на деца. "Откакто падна лимитът за лечение, изпращаме всички деца, които са одобрени.", отбеляза Атанасова. 
 
Досега те са 490 и съответно средствата, които ще се отпуснат за лечението им са около 8 млн. лв. Те са гарантирани чрез допълнителни пари, които ще се отделят от бюджета на здравното министерство за тази година, но за следващата ще поискаме повече, посочи Десислава Атанасова. 
 
Министърът на здравеопазването иска допълнително поне още 5 млн. лв. за инвестиции. В бюджета за 2013 г. са определени около 10 млн. за инвестиции и капиталови разходи. Повече от заложените пари ще бъдат поискани и за общинските лечебни заведения в труднодостъпните населени места.
 
Сигнали в медиите, че пациенти се налага да доплащат разликата от намалените с 2% надценки на лекарствата в аптеките, Десислава Атанасова определи като „липса на всякаква отговорност от страна на аптеките“. 
 
По думите й аптеките отдавна знаят с колко процента ще бъде намалена надценката от търговците на едро и на дребно. „Това че сега се появяват такива сигнали и хората доплащат, и то за лекарства, които се покриват на 100% от НЗОК, е просто безумие.“, коментира министърът.