Считано от 1 юли 2022 г., системата за онлайн регистрация за ваксинация срещу Covid-19, достъпна на сайта www.his.bg, временно спира да функционира, съобщават от Министерството на здравеопазването.

 

Това се налага заради декларираната от редица лечебни заведения невъзможност целодневно, при пълна работна седмица, да осигуряват достатъчно медицински персонал за поставянето на ваксини срещу Covid-19 с оглед сезона на отпуските.


 

В тази връзка гражданите с регистрирани към 1 юли 2022 г. дата и час за поставяне на ваксина чрез онлайн системата следва да се обърнат към своя общопрактикуващ лекар или към съответната регионална здравна инспекция за насрочване на нови дата и час за ваксинация. 

 

В рамките на 30 юни 2022 г. регистриралите се в системата лица следва да са получили известие по телефон или електронна поща относно промяната.

 

Всеки, който желае да получи ваксина срещу Covid-19, освен при своя личен лекар или съответната регионална здравна инспекция, може да го направи във ваксинационните пунктове в страната. 

 

Здравното ведомство е изготвило списък на регионалните здравни инспекции и лечебни заведения, в които се поставят ваксини на възрастни и деца от 12-годишна възраст. 

 

Изготвен е и списък с пунктове, в които се поставят педиатрични ваксини срещу Covid-19. 

“Ваксинацията срещу Covid-19 остава най-сигурният начин да се предпазим от тежко боледуване, хоспитализация и дългосрочни последици за здравето. 

 

Възрастните хора, както и всички други, чийто имунитет е отслабен, са особено застрашени при заразяване със SARS-CoV-2. 

 

Хората, които принадлежат към тази рискова група и всички, страдащи от хронични заболявания, е препоръчително да се ваксинират срещу Covid-19 възможно най-рано”, заявяват от Министерството на здравеопазването.

 

Как протича Covid ваксинацията?

 

Медицинският специалист провежда кратка консултация с пациента. В случай, че страда от алергия към даден лекарствен продукт, следва медицинското лице да бъде информирано преди ваксинацията. Противопоказание за ваксинацията е алергия към активното вещество или към някое от помощните вещества на ваксината.

 

Наличието на заболявания също следва да бъде съобщено. По време на ваксинацията е препоръчително пациентът да е с поставена защитна маска на лицето си.

 

След ваксинация се препоръчва физическа почивка. При поява на болка или втрисане могат да се приемат болкоуспокояващи и понижаващи температурата лекарства. Ваксинираните лица получават Цифров Covid сертификат на ЕС за ваксинация.

 

Общият брой на потвърдените случаи за цялата страна към 1 юли 2022 г. в полунощ е 1 172 239. 61,23% от случаите за деня са на неваксинирани лица.