„Забавената или недовършена диагностика при пациенти с онкозаболявания пряко касае техния живот.“ – това заяви онкологът проф. Асен Дудов на виртуално събитие, посветено на раковите заболявания по време на пандемия.

 

Събитието се проведе под формата на дискусия между водещия у нас онкоспециалист – проф. Дудов, и представители на най-големите пациентски организации в страната. 


 

В уебинара взе участие и Ангелина Кхан от Дирекция „Защита на правата на пациентите“ към Министерството на здравеопазването. Представителката на здравното ведомство изслуша личните истории на онкоболни пациенти и проблемите, с които им се налага да се справят поради пандемичната обстановка.

 

Уебинарът, озаглавен „Ракът и Covid-19“, обедини заинтересовани лица от всички сфери на здравеопазването и предизвика дискусия по една все по-актуална тема – раковите заболявания по време на пандемия. 

 

Според специалистите закъснелите диагнози и последващото неефективно лечение са само част от проблемите, с които раково болните пациенти се сблъскват днес. 

 

Участниците във вчерашното събитие изразиха позиция, че причините се коренят в извънредната ситуация на пандемия, в която се намираме

 

Всички те се обединиха около тезата, че България трябва спешно да приеме Европейския раков план и да имплементира най-добрите европейски практики за справяне с нарастващата заболеваемост от ракови заболявания у нас.

 

През 2020 г. в Европейския съюз 2,7 млн. души са били диагностицирани с раково заболяване, а други 1,3 млн. души са починали в резултат на болестта, включително над 2000 млади хора. 

 

Ако не бъдат предприети решителни действия, се очаква случаите на ракови заболявания да нараснат с 24 % до 2035 г., като по този начин заболяването ще стане водещата причина за смърт в ЕС.

 

Страните от ЕС могат да работят заедно за намаляване на броя на пушачите до по-малко от 5 % от населението до 2040 г. намаляване на вредната консумация на алкохол и излагането на младите хора на въздействието на реклами на алкохол. 

 

Трябва да се ограничи замърсяването на околната среда и понижаване на излагането на канцерогенни вещества и радиация, повишаване на знанията и здравната грамотност с цел насърчаване на по-здравословен начин на живот.

 

В дискусията по време на уебинара взеха участие д-р Станимир Хасърджиев от Национална пациентска организация (НПО), д-р Надежда Тодоровска от Български Червен кръст (БЧК), Нана Гладуиш от фондация „Еднa от 8“ и Пламена Николова от сдружението „Национална мрежа за децата“. 

 

Към уебинара се присъединиха още Евгения Александрова от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ), д-р Радосвета Стаменкова от Българската асоциация за семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и представители на Федерация "Български пациентски форум".

 

Представителите на пациентските организации и здравни журналисти имаха възможността да споделят своите притеснения по темата и да зададат въпросите си директно към медицинските специалисти.