Комплексният онкологичен център в Стара Загора ще закупи нова модерна апаратура по инициативата за устойчиво градско развитие Jessica. От там съобщиха, че скоро ще разполагат с високо технологична гама-камера (SPECT), комбинирана с компютърен томограф (CT), позволяваща по-прецизни и щадящи изследвания на хора, болни от рак. 

 

Общият размер на финансирането е 1 364 000 лева, като половината средства са предоставени от Регионален фонд за градско развитие, а другата половина – от банков кредит. Предстои и избор на доставчик на техниката по проекта.


 

„Новият хибриден SPECT/CТ апарат ще подобри значително ранната диагностика и стадиране на болните, което е в основата на успешното съвременно лечение. Предимствата на тази апаратура пред останалите образни методи е получаването на хибириден 3D образ, даващ  едновременно информация за функцията, топографията и структурата на изследвания орган. С новото оборудване ще се намали значително лъчевото натоварване на пациентите, поради използването на нови съвременни технологии и прилагането на по-ниски дози радиофармацевтици“, коментира д-р Петьо Чилингиров, директор на онкологичния център.

 

Лечебното заведение разполага с гама камера, която е на повече от 17 години. Медиците признават, че с нея не могат да осъществяват достатъчно качествена диагностика. Те очакват близо 30% ръст на пациентите със закупуването на новата техника. 

 

В страната има четири SPECT/CТ апарата, като всички са ситуирани в столицата. „Това е първият проект в сферата на здравеопазването, който Фонда финансира и съвсем очаквано за нас, инициативата идва от Стара Загора, където Jеssica проектите стават вече шест. Новата гама камера  ще повиши капацитета за диагностика в целия регион – качествено и количествено. Надявам се, че това ще допринесе за здравето на хората в Стара Загора и околния регион“, коментира Мартин Заимов, директор на Фонда.

NEWS_MORE_BOX


 Jessica е единствения финансов ресурс с преференциални условия, който може да подпомага публични и частни инвестиции в здравеопазването. Той е част от Като част от Оперативна програма ""Регионално развитие" за периода 2007 – 2013 г. Инвестиционната дейност на Фонда продължава до 2025 г. чрез реинвестиране на средствата, които се погасяват от вече завършени и функциониращи проекти.