България има най-ниска преживяемост от онкологични заболявания сред държавите в Европа. Това стана ясно по време на кръгла маса на тема „Бъдещето на онкологичната грижа в България – фокус върху пациента“. На събитието за първи път бе представен и „Сравнителен доклад за достъпа на пациентите до онкологични лекарства в Европа“, чийто автор е д-р Нилс Уилкинг от Каролинския институт в Стокхолм, който взе участие в кръглата маса. 
 
Ниската преживяемост се дължи до голяма степен на действащия до 2011 г. централизиран модел на организиране на онкологичната помощ у нас, основан на командно-административен подход при финансиране на лечебните заведения и доставката на лекарствени продукти, който затруднява достъпа до медицинска помощ и лекарствена терапия, коментираха участниците в дискусията. 
 
Те отбелязаха още, че достъпът до лечение на пациентите със злокачествени заболявания след 2011 г. съществено се подобри, за което свидетелства увеличения брой пациенти, за чието лечение НЗОК заплаща. През 2012 г. своите лекарства чрез аптеките са получили 17 500 пациенти, а през 2015 г. този брой вече е 22 000. Чрез болниците лекарства през 2012 г. са получили 24 000 пациенти, а през 2015 г. този брой вече е 34 000. Расте и броят пациенти по онкологични клинични пътеки, заплатени от НЗОК – от 32 000 през 2012 г. до над 38 000 през 2015 г.
 
Днес двама от всеки трима пациенти, диагностицирани с рак, преживяват поне 5 години, а броят на пациентите, завърнали се на работа след диагнозата, е нараснал със 75%. Навлизането на нови технологии, нови лекарствени терапии и по-добри диагностични методи е причината за това подобрение и те помагат на милиони пациенти в Европа да живеят по-дълго и да водят по-добър и по-качествен живот, изтъкнаха експертите. 
 
По данни на Националния статистически институт в България, както и в останалите изследвани държави, нарастват новорегистрираните случаи на злокачествени заболявания - от близо 330 на 100 000 души от населението през 2000 г. до 442 на 100 000 души от населението през 2014 г., или с 33% за 14-годишен период.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Около два пъти по-бързо обаче нараства общия брой на регистрираните пациенти с онкологични заболявания у нас – от близо 2400 на 100 000 души от населението през 2000 г. до 3868 на 100 000 души от населението през 2014 г., или с 61% за 14-годишен период. 
 
Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че лечението на онкологичните заболявания достига повратна точка с терапии, които осигуряват по-добри резултати както за отделния пациент, така и за обществото като цяло. Напредъкът на съвременната наука промени профила на ракa от животозастрашаващо към хронично заболяване, като трансформира грижите за заболяването и най-важното - увеличава дела на хората, оцелели в битката с болестта.
 
Благодарение на достиженията на съвременната медицина пациентите с онкологични заболявания в България днес живеят по-дълго, отколкото през 2000 г., което определя нарастването на общия брой регистрирани пациенти със злокачествени заболявания.
 
Развитието на науката и увеличаването на продължителността на живот на пациентите с онкологични заболявания създават предизвикателства от гледна точка на финансирането на онкологичната помощ, поради което в страните от ЕС са налице големи различия в достъпа на пациентите до медицинска помощ и нови онкологични лекарства. Тези предизвикателства са по-големи в Източна и Южна Европа, в това число и България, където разходите на страните са на нива от около една трета от тези на страните от Западна Европа. Този модел се променя, но с бавни темпове.
 
Експертите призоваха институциите, академичната общност, медицинските и професионални дружества, пациентските организации и фармацевтичната индустрия да се обединят за подобряването на онкологичната грижа в България с фокус върху пациента и постигане на по-добри резултати от лечението.