Поради спиране на доставките на технециеви генератори, пациентите с онкологични заболявания, нуждаещи се от изследване за наличие на метастази, трябва да бъдат пренасочвани към изследвания с ПЕТ скенер или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Това е записано в указанието на Министерство на здравеопазването до всички лечебни заведения, в които се извършва диагностика и лечение на онкологични заболявания.


От администрацията съобщават, че е имало договор за осигуряване на технециеви генератори с фирмата „Новимед Фарма“, сключен на 31.05.2018 г. Фирмата е единствен вносител на този тип генератори за България и към момента има недоставени количества в изпълнение на договора с Министерството.


„Въпреки проведените срещи с управителя на компанията и уверенията му, че остатъчните количества по договора ще бъдат доставени в лечебните заведения, това не се случи“, съобщиха от администрацията.На 21.12.2018 г. Здравното министерство е провело обществена поръчка с предмет „Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.“, включваща 50 обособени позиции. Процедурата е частично прекратена, тъй като за доставката на технециеви генератори не е подадена нито една оферта.


Предстои обявяване в кратки срокове на нова обществена поръчка, като проучване на здравните власти показва, че предстои на пазара да се появят нови доставчици на технециеви генератори.


От УМБАЛ „Александровска” съобщиха, че има готовност да поемат прегледите на пациенти със съмнение за метастази. От края на 2018 г. в болницата функционира последното поколение ПЕТ/КТ (PET/CT) апарат с възможност за провеждане на всички видове хибридни ПЕТ/КТ изследвания.


Прегледите с ПЕТ скенер са алтернатива на най-широко разпространеното сцинтиграфско изследване, каквото е костната сцинтиграфия за повечето онкологичноболни пациенти, подлежащи на стадиране и рестадиране. Изследването предоставя възможност за получаване на много по-точна диагностика, специално при пациентите с карцином на гърдата и други туморни локализация, тъй като отразява патологичните промени не само в костите, но и в меките тъкани, вкл. бял дроб, черен дроб, лимфни възли.

 

На тел.: 02 9230/561 и 582 може да бъде записан час за провеждане на изследването с ПЕТ скенер, а за изследване с ЯМР или друго образно изследване, записването е на тел: 02/9230 895.

 

Готовност за поемане на прегледи с ПЕТскенер или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) - срещу направление или заплащане, изразиха и от УМБАЛ  “Св. Марина” - Варна. На тел. 052 978575 може да бъде записан час за провеждане на РЕТ/СТ. За изследване с ЯМР или друго образно изследване, записването е на тел. 052 978574.

 

Необходимите документи, с които пациентът трябва да разполага, за да си запише час са: направление за РЕТ/СТ-направление 8А, за МРТ – направление за образно изследване с код 1002.

 

Повече за проблема може да научите от видео материала.