Офталмологът от Очната клиника на Университетската многопрофилна болница за активно лечение ”Царица Йоанна-ИСУЛ” д-р Нора Великова спечели конкурса „Млад учен” на Българското глаукомно дружество

 

Д-р Великова, която е и асистент към Катедра ”Спешна медицина” на Медицинския университет-София, спечели награда, благодарение на резултатите от иновативна за България миниинвазивна антиглаукомна операция - гониотомия.


 

Д-р Великова в екип заедно с началника на Клиниката по очни болести доц. д-р Борислав Кючуков, извършват тази щадяща минимално травматична процедура от 4 години.  

 

Научно-изследователският проект е станал възможен благодарение на финансова подкрепа от Медицински университет- София

 

Методът се прилага само в ИСУЛ. Чрез него е възможно едновременното опериране (отстраняване) на катаракта и подобряване на вътреочното налягане. Рискът от прогресия на глаукомния процес намалява.

 

Иновативното при метода, освен, че помага да се подобрят две състояния наведнъж, е че стимулира естествената дренажна система на окото, за разлика от класическата хирургия, при която се прави изкуствен път за оттичане. 

 

По време на операцията в засегнатия орган се прави миниатюрен двумилиметров разрез, през който се поставя мека леща, която замества потъмнялата в следствие на катарактата естествена леща. 

 

През същия отвор се влиза с още по-миниатюрно ножче, което стимулира дренажа на вътреочната течност. Операцията е минимално инвазивна и с много добър профил на безопасност и бързо възстановяване. 

 

Ден след интервенцията пациентът може да бъде изписан, а до седмица да възвърне изцяло нормалния си начин на живот.

 

Конкурсът „Млад учен“, проведен в рамките на ХХ Симпозиум на  Българското глаукомно дружество, се състои от двуетапна селекция на участващите проекти. Селекцията включва преглед на научните доклади в пълен текст и след това представяне на одобрените доклади пред аудитория от офталмолози. Оценката се извършва от Управителния съвет на дружеството с председател доц. Марин Атанасов.

 

Българското глаукомно дружество е професионална, етична, неправителствена организация на офталмолози с интерес към глаукомата. Основано и регистрирано е през 2004 г. Член е на Световната Глаукомна Асоциация (World Glaucoma Association). В екипа му има членове на Европейското глаукомно дружество (European Glaucoma Society). Основната му цел е да съдейства за подобряване на ранната диагностика и съответно лечение на глаукомата.