Във връзка с появили се публикации за зараждаща се гладна стачка на членове на Национален синдикат „Защита“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“, поради недоволството им от начина на управление на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, ръководството на лечебното заведение заяви, че към момента не съществува нито административен, нито трудово-правен спор.  

 

Става въпрос за личностен конфликт между част от лекарите в клиниката и нейния ръководител, като причината за конфликта са различия в разбиранията им за организацията на работата, йерархията в структурата, респективно, професионалните отговорности на работещите в нея, твърдят от “Александровска”.


 

На 07.12.2021 г. в деловодството на университетската болница е входирано писмо от председателя на Национален синдикат „Защита“ до изпълнителния директор д-р Атанас Атанасов, в което гръмко се твърди, че началникът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение проф. Атанас Темелков извършва „репресии“ върху част от работещите, „издевателства“ над тях, упражнява „терор“ и пр., без да се посочват факти, обосновани с конкретика. В писмото се съдържат заплахи, че ако до края на деня не бъде отстранен проф. Темелков, Национален синдикат “Защита” ще сезира висшите държавни и контролни институции, ще подкрепи възнамеряващите да обявят гладна стачка и ще поиска отстраняването на цялото ръководство на болницата.

 

“Отправянето на подобни заплахи е крайно неприемливо и издаващо различни от заявените мотиви за тези действия. Насаждането на съмнения за липсата на организация и генериране на хаос в ключовата за цялостното функциониране на болницата клиника, под благовидния намек за защита на кауза, е израз на професионална непочтеност”, категорично заявява екипът на “Александровска”.

 

В писменото си становище до директора на болницата началникът на клиниката проф. д-р Атанас Темелков отхвърля твърденията на Националния синдикат “Защита” с обяснението, че конфликтните отношения с няколко лекари от екипа му датират отдавна и периодично се обострят. По думите му тези няколко души системно го провокират, като саботират сутрешните рапорти, не спазват въведения вътрешен трудов ред и указанията на началника на клиниката. Според него целта е той да бъде злепоставен и свален от ръководния пост.

 

Ръководството на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ счита, че използването в официален документ на понятия като „репресии“, „издевателства“, „гавра“, „терор“ и други подобни са неприемливи, несъвместими с лекарската етика и неотносими към ситуацията. Проф. д-р Темелков е един от най-уважаваните ръководители на клиники и до момента при оценката на неговата дейност не са установени пропуски и недостатъци.

 

Проблемът бе обсъден на среща между ръководството на болницата и ръководствата на синдикалните организации на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда  “Подкрепа” на 08.12.2021г. В резултат на разискванията се постигна съгласие, че конфликтът се основава на междуличностни отношения, които имат потенциал да доведат до влошаване на екипния принцип на работа и до негативен имидж на клиниката.

 

Към настоящия момент не са налице нито повод, нито причина за каквито и да е протестни действия, организирани от Националния синдикат „Защита“, освен ако не се преследват користни цели. Ръководството на Александровска болница смята, че е недопустимо в навечерието на Коледните и Новогодишните празници умишлено да се създава напрежение в най-ключовата и една от най-добре работещите клиники, както и да се отправят призиви към гладна стачка, особено ако тя се организира с цел заемане на пост.