Комисията по здравеопазване в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Решението бе взето единодушно. 


Законопроектът регламентира редът за установяване на липса на лекарства при паралелен износ. Чрез него Изпълнителната агенция по лекарствата ще може да издава забрана или да ограничава износа на липсващи за българските пациенти медикаменти. 

 


Предвижда се създаването на информационна система, която ще следи движението на лекарствените продукти. Ако има наличие на нерегламентирана търговия с лекарства, за нарушителите са предвидени строги санкции. За търговците на дребно глобата ще бъде в размер от 10 000 до 20 000 лв. при първо нарушение и от 25 000 до 35 000 лв. при повторно нарушение , а при търговците на едро имуществената санкция е в размер на от 10 000 до 25 000 лв. При повторно нарушение ще има отнемане на разрешението за търговия на едро със заповед на Изпълнителната агенция по лекарствата. За всеки, който извърши износ на лекарствени продукти в нарушение на разпоредбите за износ на лекарствени продукти от закона, ще получи имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.

 

По време на блицконтрола министърът отговори на депутатски въпрос за ползването на военни въздухоплавателни средства за нуждите на здравно министерство. „В момента Министерството на здравеопазването извършва медицински полети, ползвайки военния самолет „Спартан“, като за миналата година случаите, за които е бил ползван, са девет. Към министъра на отбраната е създадена междуведомствена комисия, която има за задача да изготвят план как част от 8-те „Кугър“, които трябва да бъдат ремонтирани, да бъдат преоборудвани за нуждите на МЗ“, коментира той. 

NEWS_MORE_BOX

 

Ресорното ведомство ще определи каква техника и медицинска апаратура е нужна за оборудването на хеликоптерите, които ще ни бъдат предоставени. Експерти от Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите ще направят разчети на сумите, които са необходими за ремонтирането и преоборудването на машините. Докладът до премиера ще бъде публичен, което ще гарантира пълна прозрачност, обясни Ананиев.