Кабинетът гласува обещаните 30 милиона лева за подпомагане на дейността на общинските и областните болници у нас. Допълнителните разходи са разпределени между лечебните заведения, както и за тези, оказващи психиатрична и спешна помощ.


Министерски съвет отреди 18 млн. лв. на общинските болници -  на база на населението, което обслужват, и броя на преминалите болни, в това число и 71 болници, които са в списъка за високопланински, отдалечени и труднодостъпни места. Други 2 млн. лв. се предоставят на лечебните заведения, оказващи психиатрична помощ, като този ресурс е предвиден за 12-те центъра за психично здраве и за психиатричните отделения към болниците. Финансирането ще бъде на база проведени леглодни лечение. Останалите 10 млн. лв. се дават за оказана спешна помощ без хоспитализация, като с този ресурс ще бъдат финансирани 41 лечебни заведения, от които 26 областни болници.


„Целта е с този финансов ресурс да бъде осигурен  равнопоставен достъп на българското население до медицинска помощ, в това число и във високопланинските, труднодостъпните и отдалечените места“, заяви министър Кирил Ананиев на брифинг след днешното правителствено заседание.
„През изминалите две седмици направихме пълен анализ на всяка от общинските и областните болници, в това число на обема дейност, преминалите пациенти и финансовото състояние на тези лечебни заведения. Установи се, че дейностите, които тези болници изпълняват, извън задължителното здравно осигуряване, не са осигурени напълно с нужния ресурс и е необходимо те да бъдат подпомогнати. Анализът показа, че редица разходи, които имат, не са финансово обезпечени. В същото време за поредна година се увеличава минималната работна заплата, което дава отражение върху финансовото състояние на болниците и върху свързаните с минималната работна заплата други плащания. Към края на 2018 г. просрочените плащания на общинските и на областните болници достигнаха 161 млн. лв., от които 126 млн. лв. са просрочените плащания на областните болници, а 35 млн. лв. – на  общинските“, коментира още здравният министър.Общо 171 болници - общински и областни, ще бъдат подпомогнати с отпуснатите днес 30 млн. лв. От този ресурс една значителна част ще бъде предназначена за повишаване възнагражденията на персонала в лечебните заведения, а конкретното увеличение ще зависи от ръководството на съответната болница.