Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна обяви целогодишна програма за профилактика, диагностика, проследяване и лечение на глаукома.

 

Специалистите ще заделят 20% от своите часове по здравна каса за пациенти с риск от глаукома, пациенти, които никога не са правили профилактичен преглед за глаукома (а са над 45 години), пациенти с измерено високо вътреочно налягане, на които не е направена прецизна диагностика.


 

За диагностика на глаукомата е важно измерването на вътреочното налягане. Очната болница във Варна разполага с апарат за това, който не само измерва дебелината на роговицата и нейната резистентност, но дава и прецизни стойности с висока повторяемост.

 

Глаукомата е заболяване на зрителния нерв, поради което структурното и функционално изследване е задължително за диагностика и оценка на прогресията на заболяването. 

 

За целта болницата разполага с най-модерния оптичен кохерентен томограф (известен сред пациентите като скенер), който дава анатомична оценка на клетъчно ниво. 

 

Функционалните загуби се оценяват с периметрия (изследване, даващо характеристиките на зрителното поле – периферното зрение), която при нас се извършва с компютърна система, използваща множество алгоритми за прецизна оценка на нарушенията.

 

Новото за 2022 г. е използването на система с изкуствен интелект, която анализира двете гореспоменати изследвания и дава информация едновременно за структурните и функционални промени. 

 

Така оценени в динамика (във времето), тези промени могат да дадат най-прецизен анализ на прогресията и ефекта на лечението. Не на последно място за напредналите случаи, които се нуждаят от оперативно лечение, болницата предлага лазерна технология и апарат за интраоперативна оценка чрез ОСТ (скенер).

 

От болницата отправят апел към пациентите да не забравят, че независимо от пандемията, има и други заболявания и тяхната профилактика и лечение трябва да продължи. 

 

За да бъде оказана помощ на всеки един пациент с вече диагностицирана глаукома, се предлага и диспансеризация, която гарантира прегледи на всеки 3 месеца, високотехнологични изследвания на 6 месеца и прецизна оценка на лечебните възможности с персонализиран подход.

 

Обявяването на целогодишната програма за борба с глаукомата се случва във втората седмица на месец март. Тя е посветена на борбата с глаукомата. Заболяването е наричано „тихия крадец“ поради факта, че прогресията е бавна, без симптоми и често остава незабелязана за пациентите. Това е причината профилактичните прегледи да са основното средство за ранна диагностика на заболяването.