537 млн. възрастни, или всеки един на десетима души, са живели с диабет през 2021 г., според Диабетния атлас на Международната диабетна федерация (МДФ)1. Броят на страдащите от заболяването се очаква да стигне 643 милиона до 2030 г. и 783 милиона до 2045 г.

 

Почти един от двама възрастни (44%) с диабет остава недиагностициран (240 милиона), като в повечето случаи пациентите страдат от диабет тип 2.


 

Повече от трима на четирима души с диабет живеят в страни с ниски и средни доходи.

541 милиона възрастни са изложени на повишен риск от развитие на диабет тип 2. 

 

Един от шестима живородени (21 милиона) са засегнати от висока кръвна захар (хипергликемия) по време на бременност. Повече от 1,2 милиона деца и юноши (0-19 години) живеят с диабет тип 1.

 

Статистиката показва още, че диабетът е причинил 6,7 милиона смъртни случая през 2021 г. и е отговорен за поне 966 милиарда долара разходи за здравеопазване през 2021 г. Те представляват 9% от общите глобални разходи за здравеопазване.

 

В момента диабетът засяга всеки десети човек по света. Разбирането на състоянието е първата стъпка към управлението и предотвратяването му. Затова акцентът на Световния ден за борба с диабета през 2022 г. е върху осигуряването на достъп до достоверни информационни и образователни материали.

 

За тази цел Международната диабетна федерация разработи безплатна онлайн образователна платформа2, в помощ на хората с диабет и тези, които се грижат за тях. Обучението е разделено в два кратки виртуални курса, първият, от които е “Въведение в диабета”, вторият - “Основи в контрола на кръвната захар”.

 

Световният ден за борба с диабета3 е създаден през 1991 г. от МДФ и Световната здравна организация в отговор на нарастващата загриженост относно ескалиращата заплаха за здравето от диабета. Световният ден за борба с диабета става официален ден на ООН през 2006 г. с приемането на Резолюция 61/225 на ООН. Той се отбелязва всяка година на 14 ноември, рождения ден на сър Фредерик Бантинг, който открива инсулина заедно с Чарлз Бест през 1922 г.

 

Референции:

1. Facts & Figures. International Diabetes Federation - https://worlddiabetesday.org/about/facts-figures/

2. Understanding Diabetes. IDF School of Diabetes - https://www.understandingdiabetes.org/

3. About World Diabetes Day. International Diabetes Federation - https://worlddiabetesday.org/about/