Програмата за необходимите ремонтни дейности на част от клиниките на Александровска болница е депозирана в Министерство на здравеопазването още през септември. След проведени срещи с ръководството на Министерството (на 17.09.2019 г.) е получен отговор за отпуснати средства в размер на 300 000 лв. за пребазиране на Клиниката по алергология в сградата на Клиниката по кожни и венерически болести. Проведена е и процедура за избор на изпълнител, подписан е договор за избор на изпълнител. В момента вече тече ремонт в условията на работеща болница на помещенията, отредени за Клиниката по алергология.


Това съобщиха от ръководството на УМБАЛ „Александровска“, след поредния протест на лекари от болницата вчера, заради забавеното подписване на колективния трудов договор и лошото състояние на част от сградите. Председателят на синдикат „Защита“ в лечебното заведение д-р Андрей Коцев заяви пред Bulgaria On Air, че състоянието на болница Александровска е тежко – сградите са опасни, имат нужда от спешен ремонт, заплатите са ниски, отправи критики към ръководството на болницата и обяви, че започва гладна стачка.


Екипът на директора на УМБАЛ „Александровска“ доц. Костадин Ангелов публикува официална позиция срещу отправените нападки и критики. От нея става ясно, че вече са осигурени са средства от Министерство на здравеопазването, необходими за ремонт на Клиниката по хематология в размер на 1 020 000 лв. В момента се подготвя документацията за обявяване на процедурата за избор на изпълнител по Закона за обществени поръчки. Ремонтните дейности ще започнат веднага след избор на изпълнител. Предстои получаване на информация за средствата за ремонт на клиниките по Ендокринология и по Пропедевтиката на вътрешните болести.„Видно от фактите, твърденията за „забавяне“, „лъжи“ и „неизпълнени обещания“ са безпочвени и не отговарят на истината. На практика средствата за първите ремонти са осигурени, а дейностите са в процес на изпълнение – при стриктно спазване на законовите норми – както на Закона за обществените поръчки, така и на останалите нормативни документи, свързани със строителството и ремонта на болнични помещения“, пишат от болницата. 


По повод на твърденията за „разтакаването и неподписването на Колективния трудов договор“ от лечебното заведение поясняват, че преговорите за нов Колективен договор са стартирали в началото на годината със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“. Целта е постигането на договорености за нов КТД, тъй като предходният изтича на 1.10.2019 г.


„В преговорите от страна на синдикатите вземат участие представителите на двата синдиката, подписали Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“ на национално ниво - КНСБ и КТ „Подкрепа“. Въпреки че не са страна по Националния КТД, представителите на синдикат „Защита“ в Александровска болница също са поканени за водене на преговорите на местно ниво. 


В рамките на преговорите страните са постигнали договорености, както за социалните придобивки на служителите, така и за увеличение на работните заплати на всички служители на лечебното заведение“, става ясно от позицията на УМБАЛ „Александровска“.


След приключването на преговорите, проектът на нов Колективен трудов договор е представен на заседание на Съвета на директорите, като е взето решение той да бъде изпратен за съгласуване на Министерство на здравепазването с оглед изискванията Наредба 5 от 17 юни 2019г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.


Подписването на Колективния трудов договор е предвидено за 13.12.2019 г. „През последните шест години всички социални придобивки, както и размерът на трудовите възнаграждения винаги са били договоряни с представителите на синдикатите в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – КТ Подкрепа и КНСБ - на базата на конструктивен диалог, като са били постигани разумни договорки, вкл. и повишаване на заплатите на служителите на лечебното заведение“.

 

Повече по темата може да проследите във видео материала.