Медицинският университет-София обявява прием на студенти за бакалавърска специалност „Медицинска сестра“ на английски език за академичната 2022/ 2023 г. 

 

Програмата с продължителност четири години е платена и е предназначена за чужди граждани, които трябва да положат приемен конкурсен изпит по английски език, биология и химия. 


 

Обучението ще се осъществява в Катедра “Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве, един от четирите в структурата на МУ-София. 

 

Бакалавърската програма се състои от предклинично и клинично обучение, както и от преддипломен стаж в университетските болници в страната.

 

Завършва с полагане на държавни изпити, като успешно издържалите ги студенти придобиват диплома за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

 

Желаещите трябва да са завършили средно образование в родната си държава, като оценките им по биология и химия, трябва да са не по-малко от “Добър (4)”. 

 

Целият набор от задължителни необходими документи за кандидатстване е достъпен на официалния сайт на МУ-София.

 

От ръководството уточняват, че те се подават лично или чрез упълномощено лице в Учебен отдел в Ректората на МУ-София.

 

Документи изпратени по факс, по имейл или по поща няма да се приемат и да се разглеждат и следователно остават без последствия, категорични са от МУ-София.

 

Срокът за подаване е от 7 юли до 14 септември 2022 г. 

 

Конкурсният изпит по английски език, биология и химия ще се проведе присъствено в събота на 17 септември 2022 г. в МУ-София.

 

От университета уведомяват, че ако един от компонентите не е положен успешно, то целият конкурсен изпит се счита за неиздържан.

 

Резултатите ще бъдат обявени на 20 септември 2022 г. Класирането ще бъде оповестено на следващия ден, като то е сбор от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на изпита. Максималният бал е 30.00.

 

Достъпна е и възможност за онлайн полагане на изпит по английски на 6 октомври 2022 г. Резултатите ще бъдат обявени на 10 октомври.

 

За специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" задължителните дисциплини са "Философия и въведение в сестринските грижи", "Философия и въведение в акушерските грижи", "Практически основи на сестринските грижи", "Практически основи на акушерските грижи", "Социална медицина и промоция на здравето".