За първи път темата за донорството и трансплантацията ще срещне лекари, координатори по донорство и трансплантация на органи, тъкани и клетки, и студенти по медицина. Срещата-дискусия ще се проведе от 18 часа, 21 февруари, в сградата на Варненския медицински университет и е част от семинара-обучение, организиран от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) с домакинството на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна. 


В рамките на 3 дни над 70 лекари-участници от цялата страна ще преминат обучение по медицински, правни, психологични, психо-социални и етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи тъкани и клетки.


Лектори на обучението са водещи български преподаватели, хабилитирани научни работници – професори, доценти и медицински специалисти. За предизвикателствата и постиженията пред донорството и трансплантацията в България, ще говорят и дискутират проф. д-р Вилиян Платиканов, проф. д-р Елисавета Наумова, проф. д-р Христина Групчева, проф. д-р Анастасия Михайлова, адв. проф. д-р Дарина Зиновиева, доц. д-р Чавдар Бъчваров и други доказани специалисти.  Обучението е в изпълнение на одобрената от Министерския съвет Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019-2023 година. Програмата предвижда съвместни дейности с медицинските университети за осигуряване на първоначално и продължаващо обучение в тази област, и осигуряване на високоспециализирани кадри за системата по донорство и трансплантации.


Припомняме, че през 2019 г. Министерство на здравеопазването отчете резултатите от проведената Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията на здравното министерство, в която акцент бяха донорските карти „Да! За живот“. Обобщените данни показаха, че значително се е увеличил делът на хората, които декларират готовност да станат донори на органи - те лично (от 35% на 51%), или да дадат съгласие за техен близък (от 32% на 46%). Цялостният анализ сочи, че кампанията е променила отношението към донорството в положителна посока. Първата стъпка е успешна, но за да се постигне трайна промяна, не само в нагласите, но и в решенията и поведението на хората, е необходимо разговорът, предоставянето на информация и конкретните инициативи да продължат.