Световният алианс за подкрепа на кърменето (The World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) организира тридесетото издание на информационната си кампания, посветена на ползите от кърменето. 

 

Инициативата преминава под надслова „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“. Засяга актуалните проблеми, свързани с първото хранене на новородените, и предлага съответните решения. Към нея се включва и Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“ (НАПК).


 

Негови членове са СЗО, УНИЦЕФ, Международната конфедерация на акушерките, Международната организация на труда, неправителствени организации и др. 

 

За да се подготвят за кърменето, родителите се нуждаят от обучение и предварително консултиране и съвети за кърмене както от здравните служби, така и в общността, обясняват организаторите.

 

Медицинските специалисти могат да работят заедно с представители на общността, за да се гарантира, че родителите получават последователна и цялостна информация в пренаталния период.

 

За да започнат кърменето, майките се нуждаят от ориентирана към техните нужди грижа по време на раждането и контакт „кожа до кожа“ под компетентно ръководство веднага след това.

 

Предварително и продължаващо обучение трябва да гарантира, че здравните работници имат необходимата компетентност, посочват от Световния алианс за подкрепа на кърменето. 

 

За установяване на кърменето след раждането трябва да има консултиране за кърмене в родилното заведение и след изписването.

 

Необходима е тясна комуникация между различните участници в здравната система и общността, за да се осигури непрекъснатост и последователност в консултирането за кърмене в този критичен момент.

 

За поддържане на кърменето родителите се нуждаят от контакти с консултанти по кърмене поне през първата година, а ако е възможно, и по-дълго.

 

Участниците в здравната грижа и в общността от „топлата верига“ трябва да организират тези контакти между съответните услуги с подходящи препоръки, когато е необходимо.

 

За защита на кърменето всички участници в „топлата верига“ трябва да бъдат свободни от търговското влияние на заместителите на кърмата и производителите и дистрибуторите на шишета за хранене.

 

Те трябва да бъдат обучени относно своите отговорности съгласно Кодекса за разпространение на заместителите на кърма, за да се гарантира, че родителите вземат безпристрастни информирани решения.

 

“За да се застъпим за кърменето и да постигнем глобалната цел за кърменето, капацитетът на всички участници в „топлата верига на подкрепа“ трябва да бъде укрепен.

 

Правителствата и вземащите решения трябва да инвестират в образование и подкрепа за кърменето, за да създадем благоприятна среда за семействата с бебета”, категорични са от Световния алианс.

 

“Една африканска поговорка гласи: „Необходимо е цяло село, за да се отгледа едно дете.“ Това до голяма степен отразява посланието на кампанията по повод Световната седмица на кърменето тази година. 

 

Родителите се сблъскват с множество предизвикателства, за да осигурят най-добрата грижа за своето дете по време на бременността и около раждането. 

 

Продължаващата грижа за бебето и детето на следващите етапи е също толкова жизненоважна. Много участници съставляват „топлата верига на подкрепа на кърменето“ – в системата за здравни услуги, общността, работните места – и на всеки етап майките имат нужда от адекватна подкрепа от всички тях, за да могат да кърмят оптимално.

 

Въпреки постигнати напредък, в постпандемичната 2022 г. геополитическите конфликти допълнително разшириха и задълбочиха неравенствата, водещи до несигурност в прехраната на все повече хора. 

 

Ограниченият капацитет на здравната система доведе до допълнително влошаване на подкрепата за кърменето, а таргетираните действия на индустрията на производителите на млека за кърмачета продължи да влияе негативно на решенията на родителите за начина на хранене на техните бебета”, обясняват от Алианса.