Аритмиите са една от най-често срещаните патологии в кардиологията. Рискът, който носи всяка една от тях зависи от различни фактори, като един от най-важните е наличието на подлежащо структурно сърдечно заболяване. Повечето от опасните  аритмии се зараждат в мускулатурата на камерите на сърцето - в най-тежките случаи това смущава сериозно помпената му функция и то спира да изтласква кръв. Когато това стане, ако до няколко минути не се възстанови сърдечната дейност, има реален риск от внезапна сърдечна смърт.


Именно новостите в лечението на пресърдното мъждене и внезапната сърдечна смърт са в центъра на Петия национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще се проведе в Златни пясъци от 17 до 19 май. Събитието е организирано от Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, а специален акцент ще бъде колаборацията на специалистите електрофизиолози с кардиолозите от клиничната практика и специалистите по инвазивна кардиология. 


В трите дни с презентации, обучителни модули, дискусионни панели и сесии с практическа насоченост ще се включат международни специалисти в областта като проф. Йозеф Кауцнер (Чехия), проф. Кристиян Щихерлинг (Швейцария) и проф. Джон Силбербауер (Великобритания). Гости ще бъдат и членовете на управителния съвет на Европейската асоциация по аритмии проф. Татяна Потпара (Сърбия) и проф. Йедржей Косюк (Германия).„Обект на лекциите и презентациите на предстоящия конгрес ще бъдат най-новите и модерни методи за лечение и превенция на пациенти с предсърдно мъждене, което може да доведе до внезапна сърдечна смърт. За съжаление, у нас все още не се прилага широко и имплантируемия кардиовертер дефибрилатор. Това е електронно устройство, което се поставя подобно на пейсмейкър. Неговата функция е да улавя патологичен ритъм на сърцето и да го прекъсне, чрез приложение на електрически шок или чрез стимулация“, коментира д-р Трайков председател на Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология. Разликата между пейсмейкъра и кардиовертер-дефибрилатора се състои в това, че пейсмейкъра може да третира само забавен ритъм на сърцето, докато дефибрилатора детектира и прекъсва и високочестотни животозастрашаващи аритмии. 


България е на едно от последните места по имплантиране на кардиовертер дефибрилатори. Лидери в това отношение са Германия и Италия с 250-330 устройства на 1 милион население, средноевропейското ниво е  около 100 дефибрилатора на 1 милион, а в България са само 10 на 1 милион души. Имплантираните устройства в България за година не надвишават 90-100, при пряко нуждаещи се около 300 души.