Към 18 февруари са регистрирани 47 случая на COVID-2019 в Европа. По последни данни в Германия установени 16 пациенти, във Франция – 12, във Великобритания – 9, в Италия – 3, в Испания – 2, в Русия – 2, в Белгия – 1, и във Финландия и Швеция съответно по един случай. До момента, в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания у нас са изследвани проби от 23 души, завърнали се от Азия. Всички са с отрицателен резултат. Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в Народното събрание относно предприетите мерки за предотвратяване разпространението на новия коронавирус (COVID-2019) у нас.


Здравният министър припомни пред депутатите, че веднага след като здравните власти в град Ухан, провинция Хубей, Китай, обявиха, че има взрив от случаи на пневмония с неясна етиология, Министерството на здравеопазването предприе незабавни действия по прилагане на превантивни мерки, насочени както към здравните власти и лечебните заведения у нас, така и към обществото. Целта е ограничаване разпространението и ранното откриване на новия коронавирус - COVID-2019 и са съобразени с препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм.


„С моя заповед веднага е сформирана междуведомствена оперативна работна група с представители на всички компетентни институции и организации. Нейната задача е да координира дейностите по осигуряване на ефективна подготовка за реакция в случай на внос и недопускане разпространение на COVID-2019 в България. След взетите решения от проведените заседания са изготвени и изпратени писма до всички регионални здравни инспекции (РЗИ) - лечебните заведения са информирани относно епидемичната ситуация, необходимостта от провеждане на насочена епидемиологична анамнеза при пациенти с треска и остри респираторни заболявания или пневмония. Това важи за лицата, пристигащи от засегнати територии. В писмата са дадени указания и за провеждането на адекватно лабораторно изследване при заболели с остри респираторни заболявания, завърнали се от Китай“, обясни министър Ананиев.За превенция на заразяването с COVID-2019 на инспекторите от граничния здравен контрол и медицинските специалисти в определените за лечение на случаи с COVID-2019 болнични заведения, Министерството на здравеопазването е предприело действия за осигуряването на лични предпазни средства и мобилни дезинфекционни апарати, съгласно препоръките на световните и европейски институции. До момента, от осигурени по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ респиратори FFP5 2 600 броя са преразпределени на Столична РЗИ, РЗИ-Варна, РЗИ-Пловдив и РЗИ-Бургас.


Със заповед е разпореден начинът на регистрация, съобщаване и отчет на случай на COVID-2019, редът за хоспитализация и карантина на лица с/без оплаквания, завърнали се от Китай и провеждането на лабораторна диагностика. Определени са лечебни заведения за хоспитализация на лица, отговарящи на дефиницията за случай, както и лабораториите, в които да се провежда диагностиката. Изготвен е алгоритъм за действие спрямо лица, пристигащи от континентален Китай, в съответствие с действащата в Европейски съюз дефиниция на случай на COVID-2019.


Продължава засиленият граничен здравен контрол на Летище София — Терминал 1, Летище Варна, Летище Бургас и Летище Пловдив. Продължава и работата на постоянното звено за граничен здравен контрол на Летище София — Терминал 2. Въведено е дистанционно термометриране на пристигащи пътници чрез термокамери, както и 24-часово наблюдение от служители на РЗИ. Лица с повишена телесна температура се изолират, снема им се епидемиологична анамнеза и при данни за престой в Китай се насочват за хоспитализация. За лица без клинични оплаквания е разработен формуляр за събиране на данни с цел проследяване. 


На разположение е и информационната телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси, свързани с COVID-2019. По инициатива на посолството на Китайската народна република в България са проведени срещи с представители на Министерството на здравеопазването за запознаване с епидемичната обстановка и предприетите мерки за ограничаване на случаите от правителството на Китай и за отправените препоръки спрямо китайски граждани, пътуващи до България от Китай.


„Предвид риска от разпространение на COVID-2019 на територията на Европейския съюз, Министерството на здравеопазването поддържа тясна координация с Европейския съюз и Европейската комисия, чрез Комитета по здравна сигурност и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм. Това се случва чрез аудио срещи и конференции, на които се обсъждат актуални мерки, съобразени с актуалната обстановка, свързана с разпространението на новия коронавирус“, допълни отчета си министър Ананиев.

 

Повече по темата може да проследите във видео материала.