Нуждата от разкриване на филиал на Медицинския университет-Варна в град Добрич е обсъдена на тристранна среща. 

 

Около тезата са обединени кметът на Добрич Йордан Йорданов, ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов и народни представители. 


 

Проф. д-р Валентин Игнатов благодари на кмета на Добрич за срещата и заяви: “Инициативата за създаване на филиал в град Добрич е започнала доста назад в годините, но поради различни причини, това не се е случило до момента. През това време разкрихме филиали в Сливен, Велико Търново и Шумен и те доказаха своята ползотворност и целесъобразност“, обясни ректорът на МУ-Варна. 

 

В последните години от обучението за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ ръководството на МУ-Варна осигурява възможност да работят на трудов договор в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ – Варна. 

 

Това е доказана и устойчива практика, която може да бъде приложена и в други населени места, твърдят от университета.

 

Разкриването на филиал на Медицински университет-Варна в Добрич е от изключителна необходимост, както за града, така и за близките населени места, стана ясно от срещата.

 

Сред присъстващите народни представители са били д-р Хасан Адемов, Деница Сачева, Мая Димитрова, Йорданка Костадинова и Галина Георгиева. 

 

Те са заявили готовност за съдействие при реализиране на проекта и помощ за по-бързото му осъществяване, тъй като необходимостта от медицински специалисти е от първостепенно значение за здравето и живота на хората.

 

Включили са се и ръководителят на Катедра „Здравни грижи“ проф. Силвия Борисова и директорът на Дирекция "Международно сътрудничество, акредитация и качество" проф. Тодорка Костадинова.

 

От университета съобщиха, че на тристранната среща са начертани ясни стъпки за ускоряване на процеса по разкриването на филиал на Медицински университет - Варна в град Добрич.

 

Филиалът на Медицинския университет-Варна в гад Сливен е разкрит с решение на Народното събрание от 2013 г. и осъществява обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка", редовна форма на обучение. Образователно-квалификационната степен е „бакалавър", а срокът на обучение е 4 години, като последната е преддипломен стаж.

 

Филиалът използва изцяло ресурсите на Университета, като голяма част от лекционния курс е електронно базиран. Студентите имат възможността да слушат лекциите на своите преподаватели по едно и също време със своите състуденти от Университета във Варна, благодарение на онлайн видео-конферентна връзка.

 

От Зимния семестър на учебната 2015-2016 г. обучението се провежда в изцяло обновената, самостоятелна и модерно обзаведена сграда на Филиала в Сливен. Студентите и преподавателите разполагат с шест лекционни зали с видео-конферентна връзка, учебно-практически кабинети, библиотека с осигурен достъп до издания в класически и дигитален формат, компютърни зали, условия за спорт.