Област Пловдив удължава обявената грипна епидемия до 10 февруари 2023 г. Учебният процес е преустановен до 31 януари, като от 6 февруари учениците се връщат на училище.

 

Временни противоепидемични мерки са въведени в област Ямбол в периода 25-31 януари, като учебният процес е преустановен в периода 26-31 януари. 


 

В област Пазарджик грипна епидемия е обявена до 31 януари, като учебният процес е възобновен, считано от 25 януари.

 

В област Стара Загора грипна епидемия е обявена до 31 януари, като учебният процес е възобновен, считано от 30 януари.

 

Временните противоепидемични мерки по отношение на здравната система включват: преустановяване на плановите консултации на бременни жени и деца, преустановяване на профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации в извънболничната помощ. Временно се преустановяват и свижданията в лечебните заведения. Засилва се провеждането на ежедневен филтър в детските заведения, като не се допускат до работа заболели лица от персонала.

 

Препоръчително е спазването на нефармацевтичните противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице, честа хигиена на ръцете и спазването на физическа дистанция – ефективно както за предпазване от Covid-19, така и от други инфекции, предавани по въздушно-капков път като грип и остри респираторни заболявания.

 

Реалистично, за да се контролира разпространението на инфекциозните заболявания, хората, животните и факторите на околната среда трябва да се разглеждат заедно. В това се изразява т. нар. подход “One Health”. Той включва ваксинацията, почистването на околната среда, социалните програми, които насърчават намаляването на растежа на населението, контрола на урбанизацията, безопасния секс, насърчаването на практиките за лична хигиена, поддържането на безопасността на храните и други. 

 

Определящ фактор е и въздействието на човешката генетика върху податливостта на инфекции и прогресията на заболявания. Пример за това е инфекцията SARS-CoV-2. 

 

Всяка инфекциозна болест има специфични биологични и екологични аспекти, засягащи географските региони по различни начини. Ето защо всяко заболяване изисква специфичен контрол и превантивни действия.

 

Референции:

Control and prevention of infectious diseases from a One Health perspective. NIH - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7856630/