С новите промени в Закона за лечебните заведения ще бъде дадена възможност болниците да се сдружават в консорциуми и да сключват общ договор с касата, като така за пациентите ще се гарантира необходимата инфраструктура и компетентност на лечението.

 

Това заяви министърът на здравеопазването д-р Петър Москов на заседание в парламента днес.


 

"Така няма да бъде необходимо пациентът първо да постъпи в общинска болница, после да бъде превеждан в областната и накрая да дойде в „Пирогов”, аргументира се министърът.

 

По неговите думи, консорциумите ще дадат възможност за по-рационално използване и управление на наличния ресурс.

 

Лечебните заведения ще бъдат акредитирани въз основа на ясен набор от критерии, които ще бъдат разработени в широко сътрудничество между експерти, съсловни и пациентски организации, националното сдружение на общините и неправителствения сектор.

NEWS_MORE_BOX

 

Най-съществената промяна ще бъде начинът на оценка, като акцентът вече ще бъде поставен върху резултатите на изхода, а не входа на системата, стана ясно още от думите му.

 

Като пример министър Москов посочи, че в момента България разполага с най-големия брой скенери в Европа, но това само по себе си не води до по-добри здравни резултати.

 

Промените в законодателството предвиждат още и вливане на центровете по психично здраве, онкологичните центрове и центровете за кожни и венерически болести в най-близката многопрофилна болница.

 

Целта е пациенти да получат възможно най-пълна и всеобхватна здравна услуга.