Всяка реално извършена дейност от лечебните заведения ще им бъде заплатена. Това e записано в индивидуалните договори между изпълнителите на медицинска помощ и НЗОК. Заплащането ще става след извършване на проверки, за да се избегнат фиктивно отчетени дейности.
 


На този етап на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ са разпределени по-малко от досегашния брой направления за специализирани медицински дейности и стойности на медико-диагностични дейности (СМД и МДД). Причината за това е, че още не е приключил процесът по подписване на договори за работа с НЗОК през 2010 г. Това не бива да бъде повод за притеснение, защото пълният им обем е подаден към районните здравноосигурителни каси (РЗОК), заделен е като резерв и ще бъде регулиран в процеса на работа.
 


При постъпили мотивирани искания от страна на договорни партньори за отпускане на допълнителен брой направления за СМД и МДД по повод остри състояния РЗОК следва да предприемат действия за отпускането на такива, съобразно заделения си резерв и определените месечни бюджети.
 НЗОК напомня, че всеки изпълнител на извънболнична медицинска помощ има право да надвишава с 10 % подадените му за тримесечие брой направления за СМД и МДД. Остава и възможността те да бъдат надвишавани с още 15%, като в този случай трябва да бъдат компенсирани от следващо тримесечие.