От Националната здравноосигурителна каса съобщиха, че до 5 март, към районните здравноосигурителни каси ще бъдат преведени  17 млн. лв.
 


Парите са предназначени за изплащане на задълженията към  договорните партньори - търговци на дребно на лекарствени продукти.
 


Още над 108 млн. лева ще получат районните каси между 15 и 19 март т.г. Средствата ще покрият извършена дейност в извънболничната и част от болничната медицинска помощ. Изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ ще получат 12 млн. лева, а лекарите по дентална медицина - 9 млн. лева.
  За медико - диагностична дейност ще бъдат изплатени 5 млн. лева, а за специализирана извънболнична помощ - 12 млн. лева.
 


Над 70 млн. лева ще получат лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

 

Средствата, които ще бъдат преведени на болниците, са определени на база на подписани договори за работа по клинични пътеки. НЗОК напомня, че реално извършената дейност ще бъде заплатена напълно на договорните партньори след стриктна проверка на отчетените случаи.
 


На 1 март т.г. бяха изплатени допълнително 23 млн. лв. на лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

 

Във всички районни здравноосигурителни каси е създадена необходимата организация плащанията към изпълнителите на медицинска и дентална помощ, болниците и аптеките да се реализират максимално бързо.