Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) възстановява средствата за системата за непрекъснат мониторинг на глюкозата – за пациенти с диабет тип 1. 

 

Пациентите, които отговарят на критериите, ще могат да получават своите сензори и трансмитери всеки месец от списък с аптеки. Сензорите ще се поемат на 100% от НЗОК.


 

Безплатните трансмитери, които могат да се използват в продължение на 90 дни, пациентът ще получава през първия месец от изписването на системата и на всеки четвърти месец след това.

 

НЗОК посочи пет болници, в които експертни комисии ще бъдат упълномощени да предписват системата. Това са Военномедицинска академия, София, Национална педиатрична болница „Проф. Иван Митев“, София, Университетска болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев”, София, УМБАЛ „Света Марина“, Варна, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив.

 

На лица под 18 години могат да я предписват само СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ в София, УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив и УМБАЛ „Света Марина“ във Варна.  

 

Системата за непрекъснат мониторинг на глюкозата представлява подкожно, устройство, което измерва нивото на глюкозата на всеки 5 минути и изпраща показания чрез Bluetooth връзка към приложение на съвместим смартфон. Така се избягват убожданията на пръста. 

 

Решение за лечение може да се вземе само спрямо показанията в мобилното приложение: стойността на глюкозата и стрелката, която отчита посоката на тренда. 

 

Когато нивата на глюкоза се повишават или спадат спрямо високите и ниските нива на глюкоза на пациента, системата може да изпраща предупреждения и известия

 

Родителите на деца, страдащи от диабет тип 1, могат да наблюдават състоянието на децата в реално време и ако е необходимо, да предприемат действия за предотвратяване на хипергликемия или хипогликемия.

 

В България регистрираните диабетици са 503 000. От тях 4,7% страдат от диабет тип 1 и 21% са инсулинозависими.

 

„Диабетът е хронично заболяване, налагащо постоянен 24-часов контрол, което се осъществява както от страна на пациентите и техните семейства, така и с активната подкрепа на лекуващия ги ендокринолог. Основната цел на съвременното лечение на диабет тип 1 е хората да придобият ниво на компетентност, което да им позволява добър контрол над състоянието и намаляване на потенциалните усложнения и хоспитализации. 

 

За да постигнат това, е важно пациентите да получат достъп до съвременните технологии и в частност до устройствата за непрекъснат мониторинг на глюкозата. Така те могат да поддържат оптимален метаболитен контрол на диабета. В страни като Германия, Швеция и Словения в лечението на пациенти с диабет от 4-5 години се използват системите за мониторинг на глюкозата и резултатите са несъмнени. 

 

Включването на тези устройства в позитивния списък на НЗОК у нас дава възможност на пациентите да получат възможност за съвременно лечение чрез непрекъснат контрол на глюкозата“, посочва проф. д-р Мая Константинова, председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология.

 

Благодарение на данните, получени от тези устройства, хората ще имат непрекъснат достъп до информация за нивата на глюкозата, ще могат да следят дали стойностите варират и ще вземат своевременни решения за дозиране на инсулина. Така при много от тях ще могат да бъдат предотвратени животозастрашаващи състояния или евентуални усложнения от заболяването”, посочва изпълнителният директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.