Националната каса ще осигурява за болните от диабет граждани по 300 броя тест ленти годишни, вместо досегашните 150. Това съобщават от пресцентъра на НЗОК.

 

В момента тече процедура по договаряне на медицинските изделия, които касата заплаща напълно или частично.


 

Решението да се заплащат 300 вместо 150 тест ленти годишно за измерване на кръвна захар при интензифицирано лечение с инсулин на лица над 18 години е отразено в Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността, до която се заплащат медицински изделия в условията на извънболничната медицинска помощ.

 

Процедурата, по която се извършва договарянето, е публикувана на сайта на касата, а етапите са селектирани в четири основни групи: преглед и правна оценка на подадените от кандидатите документи; разглеждане на ценовите предложения на допуснатите кандидати; заявяване на предложения за отстъпки от страна на кандидатите (двустепенен процес); изготвяне и утвърждаване на окончателен списък на медицински изделия и стойността, до която те ще се заплащат.

 

След приключване на процедурата в нейната цялост и влизане в сила на утвърдения списък, пациентите ще имат възможност да получават по 300 броя тест ленти за измерване на кръвна захар.

 

През 2013 г. здравната каса е осигурила средства за тест ленти за 74 994 диабетици.