Националната здравноосигурителна каса ще изплати на болничните заведения 105 281 050 лв. за извършена дейност през месец февруари 2011 г. Други 282 490 лв. ще им бъдат преведени за акушерска помощ на неосигурени жени, уточняват от институцията.


Надзорният съвет на НЗОК прие решение фактурираната дейност от лечебните заведения за болнична медицинска помощ през февруари тази година да им бъде разплатена изцяло. По този начин ще бъде осигурено спокойствие и сигурност в работата на договорните партньори, както и достъп до медицинска помощ на пациентите.


Мотивите за решението на Надзорния съвет на Касата са, че през бюджетното тримесечие декември 2010 г. - февруари 2011 г. лечебните заведения са работили през тази година по клинични пътеки с различни цени спрямо миналата година. Тази промяна на цените доведе до диспропорция в разпределените средства между някои болници.Отчетено е и обстоятелството, че договарянето с лечебните заведения продължи до края на месец февруари 2011 г., т.е. когато тримесечието вече бе приключило, подчертават от Здравната каса.


В изплатената сума е включено и допълнително финансиране от 245 195 лв. за две лечебни заведения в Хасково и Разград. Така НЗОК изпълни поетият ангажимент да заплати за лечението на всички болни от хепатит по време на епидемичната обстановка в тези региони.


От 25 февруари Националната здравноосигурителна каса изплаща дължимите суми на всички договорни партньори за дейността им, извършена от тях през месец февруари.


12 570 470 лв. ще бъдат изплатени на личните лекари и 13 185 080 лв. - на специалистите.


За извършени медико-диагностични дейности на лабораториите ще бъдат преведени 4 979 760 лв.


За отпускане на напълно или частично платени от НЗОК лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели на аптеките ще бъдат изплатени 17 176 205 лв. Те са за отчетен период 01-15.02.2011 г.