Тази година Здравната каса ще изчислява лимитите за направления на личните лекари по нова методика. За момента указанията, които са дадени на джипитата, са да ползват 1/3 от лимита за първото тримесечие на 2012 година, съобщава БНТ.

От тази година отпада и надвишаването от 10% на лимитите за направления, което досега личните лекари можеха да правят, без да бъдат санкционирани. На практика след 15-о число на месеца талоните се изчерпват, категорични са общопрактикуващите лекари.

Много от тях са против каквито и да било лимити и допълват, че професията им се е превърнала повече в диспечерска и на тях не се гледа като на специалисти.

Въпреки че няма нов рамков договор за медицинските дейности, от тази година е променена методиката за отпускането на направления. Досега всеки общопрактикуващ лекар получаваше определен брой направления за специалист за тримесечие.

Касата даваше възможност този лимит да се надхвърли с 10% без преразходът да бъде компенсиран през следващото тримесечие. Освен това, ако талоните не бъдат усвоени за определеното време, разликата можеше да се прехвърля за следващите месеци.

Касата даваше и трета възможност, когато са изчерпани и 10-те процента над лимита, след мотивирана молба при по-висока заболеваемост, касата отпускаше още 15 процента от резерва си. Този допълнителен лимит се компенсираше след следващото тримесечие.

"Сега с новите условия отпадат 10-те процента надлимитни талони, неизползваните вече няма да могат да се прехвърлят към следващото тримесечие, те просто "изгарят", обясняват медици.

За 15-процентовия резерв от талони тази година процедурата предвижда молбите на джипитата се събират в районните здравни каса, след което ще се изпращат в НЗОК, където се събира комисия от експерти, които ще обсъждат на кой лекар по колко талони да бъдат отпуснати допълнително.

Лекари алармират, че новият ред ще забави лечението на болните, а и не са ясни критериите, по които талоните ще бъдат разпределени.

Още икономически новини можете да прочетете в Investor.bg