Улеснява се лечението на пациенти в извънболничната помощ, за чиито заболявания се изисква експертиза. Това съобщават от Националната здравноосигурителна каса на сайта си.

 

Новите изисквания засягат инсулиновото лечение на захарен диабет тип 1, лечението на захарен диабет тип 2 и лечението с медикамента „Метотрексат“.


 

Промените идват след актуализацията на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък, в който са включени лекарствата за домашно лечение, които се заплащат от НЗОК.

 

В списъка вече са включени новите лекарствени продукти с Международни непатентни наименования /INN/ Insulin degludec – за захарен диабет тип 1 и тип 2 и Empagliflozin-SGLT2 инхибитори за захарен диабет тип 2, както и промяна във възрастовите ограничения на Insulin detemir.

 

Отпада и необходимостта от прилагане на копие от рецептурната книжка към документите, с които се предписва терапията. Причината е възможността за обективизиране на информацията за проведена предхождаща терапия от информационната система на НЗОК.

 

Освен това в Позитивния лекарствен списък вече е включен медикаментът "Метотрексат" за венозно (парентерално) приложение при лечение на пациенти с псориазис, серопозитивен ревматоиден артрит и юношески (ювенилен) артрит.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Новите изисквания са в сила от 1 февруари 2016 г.

 

В света близо 400 милиона души живеят с диабет, още 280 милиона са в преддиабетно състояние.

 

У нас статистиката също е стряскаща – над 500 хиляди души са диагностицирани с диабет, а от тях над 80 хиляди са на инсулиново лечение, като 2 500 са деца.

 

По данни на Световната здравна организация 10% от населението на света страда от псориазис.

 

В България няма точни данни за заболеваемостта от псориазис, но броят на болните надвишава 100 хиляди.