"Необходимо е актуализиране на заплащането на повечето медицински услуги, като въвеждането на справедливо остойностяване на клиничните пътеки би решило въпроса за необходимостта от доплащане за определени дейности. Приоритет трябва да бъде и отстояването на актуални за страната възнаграждения за медицинския персонал, които са основно перо от стойността на всяка здравна услуга".


Около това мнение се обединиха всички болнични асоциации в България по време на втората си официална среща. На нея бяха обсъдени актуалните в момента за целия сектор въпроси, свързани с публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по-конкретно, предложението на Министерството на здравеопазването за отпадане на доплащанията.


Крайната цел на срещата бе със съвместни усилия да се внесат общи предложения по законопроекта на Министерство на здравеопазването.Първата среща на бъдещата обща болнична Федерация бе през юли. Тя обединява представители на Асоциация на Университетските Болници, Българска Болнична Асоциация, Национално Сдружение на Частните Болници, Национално Сдружение на Областните Многопрофилни Болници, Сдружение на Общинските Болници в България.


Още тогава болничните асоциации обсъдиха проблемите на здравеопазването у нас и изразиха мнение, че реформа във финансовия модел на здравноосигурителната ни система е необходима и ще бъде подкрепена от болниците. „Но преди демонополизацията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва да се отговори на няколко основни потребности, които от години стоят нерешени и всички те са пряко свързани с недостига на финанси в сектора, а именно: предприемане на незабавни мерки за преодоляване на недофинансирането на здравната система; определяне на единни и реални цени на медицинските услуги, в т.ч.клиничните пътеки; освобождаване на доплащанията и определяне източниците на дофинансиране в предложения проект за реформа, при запазване на солидарния модел.