Маргинализация на психиатрията като медицинска специалност, нарушаване на човешките права на болните, разпокъсаност на грижите и не добра отчетност е оценката на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) за предлаганите психично здравни грижи у нас. Експертите от ЕПА представиха доклада си за България по време на кръгла маса: „Психиатрията в България – предизвикателства и перспективи“ в Народното събрание. В присъствието на водещи специалисти от областта на психиатрията, председателя на Комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова и директора на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) доц. Д-р Христо Хинков, европейските експерти подчертаха нуждата от навременна реформа в сектора.


В доклада, представен от националния консултант по психиатрия проф. Дроздстой Стоянов, се препоръчва България да определи национален клиничен ръководител с изпълнителна оперативна отговорност и власт за вземане на решения, който да осъществи нужните промени в психиатричната грижа. Наред с това е нужна национална работна група под председателството на националния клиничен ръководител, която да ръководи и изпълнява реформата. За целта от ЕПА изискват 10 % от бюджета за здравеопазване в бъдеще да отива за психично здраве – за заплати, обучения и подобряване на условията на труд и грижа за пациентите.


Промените са немислими, ако заедно с научните и професионални организации не бъдат включени активно и пациентските и семейните сдружения, пишат още експертите. Според техните препоръки трябва да се осигурят различни, но еднакво хуманни и висококачествени среди за грижи за всички пациенти с психични заболявания, включително за старост и детска психиатрия, зависимости, умствено увреждане и съдебна психиатрия. От ЕПА съветват и да се обърне внимание на подобряването обучението по психотерапия и психосоциални интервенции, както и значително да се увеличи броят на обучаваните във всички психиатрични специалности, включително детска и съдебна психиатрия.В отговор на препоръките на експертите по психиатрия доц. Д-р Хинков съобщи, че НЦОЗА стартира поредица от обучителни семинари за общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници от цялата страна. Темите са психичното здраве като част от общественото здраве, депресия, тревожност и самоубийство, епидемиология на хроничните незаразни болести и др. Предвидено е обучение и за журналисти на тема „Извори и измерения на психиатричната стигма”. Семинарите са в рамките на проекта „Повишаване на капацитета на специалистите от първичната здравна помощ в България за ранно откриване и превенция на психичноздравни проблеми”, подкрепен от Световната здравна организация с финансиране от Германия.