В Медицинския университет - Плевен предстои ХХ юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели на Медицинския колеж под надслов „Традиции и предизвикателства“. Участие ще вземат и представители на Института по математика и информатика на Българската академия на науките (БАН).

 

Ще се проведат два обучителни семинара. Единият е на тема „Цифрова достъпност: теория и практика“ с лектор асистент Негослав Събев от Института по математика и информатика към БАН. Другият семинар се отнася до „Поставяне на холтерно устройство – демонстрация и практически модул“ с лектор доц. Диана Димитрова, която е директор на Филиала на Медицинския университет - Варна във Велико Търново.


 

Предстои и младежки форум “EIT Health I-Days”, чиято цел е да промотира разработването на иновации в сферата на медицината. Програмата включва обучение по предприемачество, лекции от реализирали се предприемачи, фокусирани в сферата на дигиталното здравеопазване и състезание между студентски екипи за намиране на най-иновативните решения по реални бизнес казуси.

 

Медицинският университет - Плевен организира и фотодокументалната изложба под надслов „Васил Златарски – епоха в българската историческа наука“. Тя е от от научния архив на БАН и е посветена на едноименния български историк-медиевист.

 

Предстои и тържествен академичен съвет с церемония по награждаване на преподаватели. За изминалата една година общо 33 представители на академичната общност са придобили научни степени и са заели академични длъжности. Доц. д-р Георги Цанев, проф. Петкана Христова и доц. д-р Мария Симеонова ще бъдат наградени за академичното си развитие от ректора на МУ - Плевен проф. д-р Добромир Димитров.

 

Научните форуми и тържествените събития на Медицинския университет - Плевен се организират по повод 48-годишнината от основаването му. Всяка година „рождената дата” се отбелязва в навечерието на 1 ноември – Денят на народните будители. 

 

Преди дни с решение на Министерския съвет МУ - Плевен получи статут на изследователски университет за следващите четири години.  Критериите за определянето му са сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

 

Отчетени са научните резултати на университета, данните за развитието на академичния му състав, както и общественото и икономическото му въздействие върху научната дейност в България.