Националният център по обществено здраве и анализи прави три нови здравни регистъра - на пациентите с редки болести, диабет и на източниците на електромагнитни полета (ЕМП). Това стана ясно от нарочна пресконференция на НЦОЗА. 
 
„Новият регистър на пациенти с редки болести, който в момента се изгражда от НЦОЗА, предоставя възможности за въвеждане и актуализиране на информация за списъка на редките болести, утвърден от Министерството на здравеопазването. Неговият обхват включва въвеждането, актуализацията и поддържането на медицинските досиета на пациентите с редки болести. В тях се включват данните за лечението и резултатите, възникналите усложнения в хода на заболяването и други данни, свързани с него“, уточниха от центъра. Лекари, както и други оторизирани лица ще могат да въвеждат данни във въпросния регистър. Служители на МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ пък ще отговарят за изготвянето на справки от регистъра.
 
Целта на регистъра на пациенти с редки болести е да подпомогне процеса на лечение на тези хора, обясниха още от НЦОЗА. 
 
Вторият нов регистър - на пациентите с диабет, ще включва медицинските досиета на хората, болни от заболяването. На него ще бъде публикувана бази данни за лечението на диабета и резултатите от него, за възникналите усложнения вследствие на заболяването и други данни, свързани с диагнозата и пациента. Целта му е да обхване пациенти с тип 1 и 2, рисковите семейства с диабетноболно дете, семейства с анамнеза за диабет и други. До него ще имат достъп и оторизирани лица като общопрактикуващи лекари и медицински специалисти. 
 
Чрез този регистър ще могат да се изготвят анонимизирани справки и статистически данни от ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ.
 
НЦОЗА изгражда и първия по рода си регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП), като базови станции за мобилна комуникация, както и други комуникационни предаватели. Той ще предоставя надеждна информация за разположението им на територията на цялата страна,  данни за нивата на ЕМП в околната среда.
 
От особено значение са районите, където населението или отделни лица със здравословни проблеми са особено чувствителни или има изявен обществен интерес към комуникационните източници, монтирани в близост до училища, болници, места за отдих и почивка, рехабилитационни центрове, детски градини и други чувствителни райони. Част от данните в регистъра ще са публично достъпни.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Трите регистъра на НЦОЗА са по проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването”, Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014.