Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) е “за” бялата рецепта да се издава паралелно в хартиен и в електронен формат.

 

Организацията изцяло подкрепя становището на Българския лекарски съюз относно изменението на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.


 

„За нас ОПЛ единственият приемлив и работещ вариант е да остане сега съществуващата възможност да се изписва „бяла рецепта“ в хартиен или електронен вариант“, категорични са личните лекари.

 

НСОПЛБ обяснява, че повечето от мотивите за това са вече представени не само от съсловните, но и от организациите на пациенти, както и различни техни представители. 

 

Общопрактикуващите лекари смятат, че с оглед на сигурност, контрол и оптимизиране на процеса, предвид спецификата на продуктите (извън вече въведените възможности), е необходимо под формата на електронна рецепта да се предписват само „зелените и жълтите“ рецепти за отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

 

Припомняме, че Българският лекарски съюз е категоричен, че не подкрепя издаването само на електронна бяла рецепта, защото по този начин не се гарантират интересите на българските пациенти, а се ограничават правата на лекарите за упражняване на тяхната професия, което от своя страна ще доведе до ограничаване правата на пациентите. Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изцяло подкрепя становището на БЛС. 

 

Позицията на НСОПЛБ е представена в отворено писмо, пряко адресирано до служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Изпратено е и до управителя на Националната здравноосигурителна каса проф. д-р Петков Салчев, членовете на Надзорния ѝ съвет, председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и членовете на Управителния му съвет. Официалното становище е подписано от председателя на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров

 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България е член на Асоциацията на лекарите обща/ фамилна медицина от Югоизточна Европа, на Съюза на българските медицински специалисти и на European General Practice Research Network

 

Едни от основните цели на Сдружението са да защитава правата, професионалните, социалните и икономическите интереси на общопрактикуващите лекари и да подкрепя зачитането на принципите на медицинската етика и деонтология.