Информацията за случаи на насилие над деца и между деца, регистрирани в лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ, е налична в регионалните отдели за закрила на детето. Тя се подава своевременно при установяване на случай на дете в риск.

 

Това заяви Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България в отворено писмо след искане от страна на здравните власти и на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) посочената информация да бъде спешно предоставяна. 


 

Министерството на здравеопазването и ДАЗД трябва да я получат от институцията, при която е налична информацията т.е. регионалните подразделения на ДАЗД. 

 

Не може да я изискват от Общопрактикуващите лекари, защото така е регламентирано в чл. 5 от Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

 

Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

 

“В условията на вече напреднала електронизация на системата на здравеопазването, за нас е необосновано и нерационално да се търси от Общопрактикуващите лекари посочената информация и да се създава допълнителна административна тежест, която „изяжда“ времето за работа с нашите пациенти. Настояваме да добиете необходимите Ви данни по предвидения от закона начин”, категорично заявяват от НСОЛБ.

 

Писмото е изпратено до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, заместник-министъра д-р Георги Йорданова, на труда и социалната политика Георги Гьоков, председателя на националния съвет за закрила на детето и държавна агенция “Закрила на детето” д-р Елеонора Лилова, държавния главен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, министъра на електронното управление Божан Божанов, председателя на парламентарната комисия по здравеопазването доц. д-р Антон Тонев, председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и др. 

 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България е член на Асоциацията на лекарите по обща/ фамилна медицина от югоизточна Европа, член на съюза на българските медицински специалисти и на European General Practice Research Network

 

Доц. д-р Любомир Киров е официалният председател на Националното сдружение, член на управителния съвет е и д-р Костадин Сотиров.